Institutiile de control si supreveghere a pietei financiare devin autoritati independente si autofinantate, iar pana la data intrarii in vigoare a Legii unitare de salarizare, angajatilor acestora li se aplica reglementarile in vigoare, potrivit unui proiect de lege aprobat de Guvern.

In expunerea de motive a proiectului de lege aprobat deja de Guvern si transmis catre Parlament, obtinut de NewsIn, se motiveaza actul normativ prin nevoia transpunerii in practica a conditionalitatilor agreate cu Banca Mondiala in contextul Imprumutului pentru Politici de Dezvoltare 2009, precum si a recomandarilor raportului Larosiere, prin care se doreste stabilirea unui sistem european de supraveghere mai integrat.

Executivul motiveaza ca intentia sa este de a introduce norme prin care aceste institutii isi stabilesc singure politicile si nivelul de remunerare pe baza unor principii transparente raportate la piata, procesul de nominalizare a membrilor comisiilor si a personalului executiv numit statutar in cele trei institutii se bazeaza exclusiv pe calificari tehnice, iar bugetul lor nu este aprobat de Parlament.

Guvernul explica faptul ca se intareste autonomia si independenta administrativa si financiara a CSA, CSSPP si CNVM, inclusiv prin faptul ca se prevede expres ca aceste Comisii nu vor solicita sau primi instructiuni de la autoritati publice sau de la orice alta institutie sau autoritate.
Personalul CSSPP si CNVM cu atributii de supraveghere si control nu va raspunde civil sau penal daca instantele judecatoresti constata indeplinirea sau omisiunea indeplinirii de catre persoane, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act sau fapt in legatura cu atributiile sale.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Proiectul de lege al Guvernului introduce mentiunea ca CSA este autoritate administrativa autonoma autofinantata. In ceea ce priveste numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, se face de pe lista comuna propusa de comisiile pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor, selectati exclusiv pe baza criteriilor de calificare profesionala.

Pentru membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, se impun anumite conditii printre care nu numai aceea de a nu fi membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului, ci si de a nu fi senatori ori deputati.

Se adauga, de asemenea, si interdictia ca nu numai membrii Consiliului, dar nici membrii familiilor lor pana la gradul al III-lea sa nu fie membri in consiliile de administratie sau in comisiile de cenzori ale persoanelor juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, sau actionari semnificativi ai acestora.

Membrii Consiliului nu trebuie sa aiba cazier judiciar ori fiscal.

In plus, se adauga si conditia de a nu fi soti, rude ori afini pana la gradul al treilea cu presedintele Romaniei, presedintii Camerelor si membrii Guvernului.

Textul Guvernului mai prevede si ca, in indeplinirirea atributiilor sale, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si personalul acesteia nu vor solicita sau primi instructiuni de orice natura de la nicio institutie sau autoritate publica.

Orice dispozitii legale referitoare la organizarea si functionarea CSA si la activitatea de asigurare/reasigurare sunt administrate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Pana la intrarea in vigoare a legii unitare de salarizare a personalului din sectorul public, drepturile de natura salariala ale personalului CSA sunt cele stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare, mai mentioneaza Guvernul.

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Potrivit legislatiei in vigoare, Comisia este autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului, insa textul Guvernului elimina mentiunea subordonarii catre Legislativ si introduce in schimb ca CSSPP este independenta si autofinantata. In plus, in indeplinirea functiilor sale, Comisia, precum si persoanele din conducerea acesteia, nu vor solicita sau primi instructiuni de orice natura de la nicio alta institutie sau autoritate publica.

Concomitent, Guvernul abroga alineatul care prevede ca, anual, Comisia prezinta Parlamentului rapoarte. Articolul este coroborat cu cel care mentioneaza ca, pana pe 30 iunie a fiecarui an, Comisia trimite Comisiilor de buget si de munca raportul anual de activitate, raportul de audit financiar si executia bugetara, care vor fi dezbatute in plenul Camerelor, fara a fi votate.

Totusi, numirea Consiliului Comisiei ramane in continuare atributul Parlamentului. Comisiile reunite pentru buget, finante si banci si cele de munca si protectie sociala ale Senatului si Camerei Deputatilor vor efectua o selectie a propunerilor pentru membrii Consiliului dintr-o lista care contine un numar mai mare de candidati decat numarul membrilor care urmeaza a fi numiti (cinci – n.r.), selectati exclusiv pe baza criteriilor de calificare profesionala.

Cabinetul Boc a modificat si limitarea reinvestirii in functie la o singura data, astfel ca durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui, ale caror mandate vor fi de 6 ani.

Legea propusa de Guvern mai stipuleaza si ca actul prin care Comisia aplica sanctiunea cu amenda constituie titlu executoriu.

La capitolul legat de bugetul CSSPP, se adauga prevederea ca disponibilitatile Comisiei pot fi plasate in instrumente purtatoare de dobanda la institutiile de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si in alte plasamente sau alocari.

Guvernul da dreptul Comisiei de a administra orice dispozitii legale referitoare la organizarea si functionarea CSSPP si a sistemului de pensii private.

Membrii Consiliului Comisiei si personalul de specialitate insarcinat sa exercite atributii de supraveghere si control nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea sau omisiunea indeplinirii de catre aceste persoane, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu.

Ca si pentru CSA, se mentioneaza ca pana la intrarea in vigoare a legii unitare de salarizare a personalului din sector public, drepturile de natura salariala ale personalului CSSPP sunt cele stabilite potrivit reglementarilor in vigoare.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

La fel ca si celelalte Comisii, si CNVM devine autoritate administrativa independenta si autofinantata, eliminindu-se prevederea expresa referitoare la subordonarea fata de Parlament.

Guvernul mentioneaza ca, in caz de conflict intre dispozitiile Statutului CNVM si ale Legii privind piata de capital si cele ale altor acte in vigoare, se aplica Statutul si Legea 297/2004.

Comisiile reunite pentru buget, finante ale celor doua Camere, Comisia economica a Senatului si Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor vor efectua selectia propunerilor dintr-o lista care contine un numar mai mare de candidati decat numarul membrilor care urmeaza a fi numiti (sapte – n.r.), selectati exclusiv pe baza experientei si calificarii tehnice in supravegherea sectorului financiar.

CNVM trimite Parlamentului, respectiv Comisiilor de buget-finante, Comisiei pentru politica economica din Camera si Comisiei economice din Senat, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul de activitate, raportul anual de audit financiar si executia bugetului, care vor fi dezbatute de plenul reunit, dar nu vor fi supuse votului.

De asemenea, s-a eliminat prevederea potrivit careia mandatul unui membru al CNVM nu poate fi reinvestit. Membrii CNVM nu pot fi nici deputati sau senatori, alaturi de interdictia de a fi membri ai unui partid politic.

CNVM autorizeaza, controleaza si verifica pe baza raportarilor primite si prin inspectii la fata locului, registrele, conturile de numerar si de instrumente financiare si orice alte documente ale entitatilor reglementate, autorizate si/sau supravegheate. CNVM are dreptul sa solicite orice informatii si sa aiba acces la orice document, sub orice forma ar fi, de la si cu privire la orice persoana sau entitate supusa supravegherii sale, in exercitarea atributiilor sale de autorizare, supraveghere si control.

Guvernul introduce si prevederi speciale cu privire la bugetul CNVM, care se aproba de Comisie si se verifica, in executie, conform practicilor si procedurilor controlului si auditului intern.

Veniturile CNVM provin dintr-o cota de cel mult 0,08% din valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare supuse reglementarii si/sau supravegherii CNVM, suportata de catre cumparator, cu exceptia instrumentelor financiare derivate. Se adauga o cota lunara de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv, o cota de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vanzare, o cota de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumparare-preluare, iar cotele si tarifele se stabilesc periodic prin regulament al CNVM.

Cheltuielile stabilite prin bugetul anual al CNVM nu mai sunt supuse aprobarii Parlamentului. Disponibilitatile banesti ale CNVM pot fi plasate, cu evitarea conflictului de interese, in instrumente purtatoare de dobanda la institutii de credit, in titluri de stat sau titluri ale admnistratiei publice locale, precum si in alte instrumente cu grad de risc scazut.

In final, se stipuleaza ca, pana la data intrarii in vigoare a legii unitare de salarizare a personalului din sectorul public, drepturile de natura salariala ale personalului CNVM sunt cele stabilite potrivit reglementarilor in vigoare.


Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Finante - Banci »Citeste si
Coruptia, cea mai mare ingrijorare a romanilor