"Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. (...) Aceasta masura conduce la o simplificare administrativa pentru administratiile publice locale, precum si la diminuarea costurilor de tiparire si comunicare a actelor administrative", se arata in proiect.

In prezent, pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata fiscale, penalitatile sunt in cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere (36,5% pe an), pana la data stingerii sumei datorate, potrivit datelor MFP.

"Schimbarea sistemului de majorari de intarziere cu unul mai flexibil, bazat pe dobanzi si penalitati de intarziere, reprezinta o masura favorabila mediului de afaceri, povara fiscala fiind redusa, in contextul in care nivelul dobanzilor propus prin prezentul act normativ (0,05% pentru fiecare zi de intarziere) este inferior celui actual (0,1% pentru fiecare zi de intarziere), ceea ce conduce la un nivel de aproximativ 18% pe an", se spune in document.

Autoritatile sustin ca "nivelul dobanzii trebuie sa fie peste rata dobanzii creditelor acordate de institutiile financiare, astfel incat sa descurajeze contribuabilii de a utiliza arieratele ca surse de finantare ale activitatilor lor, dar nici sa nu fie la un nivel foarte mare pentru a constitui un element impovarator pentru contribuabil", informeaza NewsIn.

Proiectul motiveaza ca "penalitatile de intarziere trebuie sa constituie o sanctiune pentru neplata la scadenta, calculata ca un procent la nivelul sumei neplatite, astfel incat aceasta sa creasca in raport cu valoarea sumei neplatite si cu perioada de intarziere".

Aceasta modificare a fost discutata si constituie si o propunere a misiunii de asistenta tehnica a Fondului Monetar International (FMI) acordata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) in cursul lui 2009.

Daca va fi adoptat, proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului de Procedura Fiscala ar urma sa intre in vigoare de la 1 iulie 2010, cu exceptia unor prevederi care ar urma sa intre in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial.

Potrivit proiectului, plafonul creantelor fiscale contestate care delimiteaza competenta de solutionare a contestatiilor dintre directia de specialitate constituita la nivel central si structurile specializate constituite la nivelul directiilor teritoriale ale ANAF, precum si transferul competentei de solutionare a contestatiei impotriva actelor de control financiar catre organele emitente, in considerarea specificului acestor acte administrative si care nu au natura juridica a unor acte administrative fiscale va fi majorat de la 1 milion la 5 milioane lei.