Mai mult, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare si bursele au obligatia ca pentru exercitiile financiare aferente anilor 2010 si 2011 sa intocmeasca, in scop informativ, un al doilea set de situatii financiare, conform IFRS, pe langa cele intocmite pana in prezent, informeaza Mediafax.

"Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM (...) au obligatia pentru exercitiile financiare ale anilor 2010 si 2011 de a intocmi, in scop informativ, un al doilea set de situatii financiare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, obtinute prin retratarea informatiilor prezentate in situatiile financiare anuale intocmite in baza evidentei contabile organizata potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM", se spune in proiectul de instructiune.

Prevederile instuctiunii au ca scop armonizarea cu legislatia europeana in domeniu.

Totodata, societatile asupra carora produce efecte aceasta instructiune vor avea obligatia de a depune, ca anexa la situatiile intocmite conform IFRS, un document al carui continut sa evidentieze diferentele dintre tratamentele contabile conform reglementarilor contabile aplicabile in prezent si tratamentele prevazute de IFRS, pentru fiecare element din formatul de bilant si cont de profit si pierdere, cu explicatiile aferente.