Cardurile de energie, a căror distribuire către beneficiari a început de la 1 februarie, sunt de fapt un ajutor de la stat, în valoare de 1.400 de lei pentru plata facturilor de încălzire, a celor la electricitate, gaze, dar și pentru lemne de foc, păcură sau butelii. Acest card - practic, un tichet - va fi trimis doar unor categorii de români: pensionari, persoane cu dizabilități ce au venituri mici, beneficiari de ajutor social și familii care primesc alocație de susținere. Cardurile sunt distribuite de Poșta Română - și tot prin Poștă se vor putea face și plățile. Sună complicat? În acest articol găsești toate informațiile despre cardul de energie.

Potrivit oficialilor, există 4 milioane de beneficiari ai cardului de energie, iar bugetul este de 5 miliarde de lei. Cardurile de energie se distribuie de la 1 februarie 2023, iar banii vor intra pe ele de la 20 februarie, a anunțat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş. Trebuie precizat de la început că aceste carduri de energie nu sunt efectiv carduri, ci niște tichete de hârtie, deci pe ele nu sunt efectiv bani, ca în cazul unui card de credit sau de debit.

Cum îi ajută statul pe beneficiarii cardului de energie?

Valoarea totală a ajutorului de stat dat prin cardul de energie este de 1.400 de lei pe loc de consum sau gospodărie. Banii vor fi împărțiți însă în două tranșe de 700 de lei fiecare. Tranșele are se vor acorda în februarie și septembrie 2023. Sprijinul acordat populației vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie, cum se numește oficial acest ajutor, poate fi utilizat până la 27 decembrie 2023 (data inițială era 31 decembrie).

Prima tranșă a ajutorului, cea din februarie, se poate utiliza pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023. A doua tranșă a ajutorului se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie 2023 – 27 decembrie 2023. Pentru ambele se folosește un singur card de energie (deci beneficiarii care îl primesc în februarie nu vor mai primi altul în septembrie).

De pe cardurile de energie nu se pot scoate bani. De asemenea, ele nu pot fi vândut ori donate. Mai mult, orice încercare de vânzare anulează cardul și atrage o amendă contravențională între 42.000–60.000 lei. De asemenea, Plata altor produse/servicii decât cele pentru care este destinat cardul se pedepsește cu amendă contravențională între 4.500–6.000 lei.

Cine primește cardul de energie pentru plata facturilor la electricitate, încălzire și gaze?

Conform Agerpres, vor beneficia de cardul de energie următoarele categorii de români:

 • pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum si pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare;
 • familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii care se încadrează în mai multe dintre categoriile enumerate mai sus vor beneficia de un singur card de energie. Chiar dacă sunt mai mulți beneficiari într-o gospodărie/loc de consum, ajutorul se acordă per loc de consum, astfel că venitul pe membru de familie trebuie să fie sub 2.000 lei.

Persoanele care nu s-au încadrat în momentul acordării primei tranșe (până la 30 iunie), dar se încadrează de la 1 iulie, vor primi carduri de energie, dar numai pentru tranșa a doua (adică doar pentru suma de 700 de lei). Distribuirea cardurilor către această categorie de beneficiari se va face între 1 și 30 septembrie 2023.

Cardul de energie nu se consideră venit. Ca urmare, el nu afectează primirea venitului minim garantat sau a alocației pentru susținerea familiei.

Cum se primesc cardurile de energie pentru plata facturilor la electricitate, încplzire și gaze?

Nu trebuie depusp nicio cerere pentru a primi cardurile de energie. Lista beneficiarilor este alcătuită de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și transmisă Poștei Române. Poșta emite cardul de energie, care este un practic un tichet, un voucher fără valoare nominală, cu valabilitate doar pe teritoriul României și doar în rețeaua Poștei Române. Prin acest card i se conferă titularului dreptul de a beneficia de ajutorul financiar pentru compensarea preţului la energie.

Dacă mai mulți beneficiari au aceeași adresă de domiciliu și sunt cuprinși în lista făcută de Minister, se va emite un singur card de energie pe care vor figura toți beneficiarii care au aceeași adresă. Nu se pot emite mai multe carduri pentru aceeași adresă de domiciliu. Autoritățile recunosc că este o problemă cu beneficiarii cardurilor de energie care au domiciliul fără nomenclator stradal, în mediul rural, mai ales. Ar fi peste 550.000 de astfel de situaţii, conform ministrului Boloș, iar această problemă ar fi fost deja rezolvată printr-o modificare de ultimă oră a ordonanței.

Cardurile de energie sunt tipărite și distribuite de Poșta Română, în baza listelor transmise de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Ca urmare, ele se vor primi automat prin poștă - mai precis, prin corespondență cu confirmare de primire. Distribuirea cardurilor de energie începe de la 1 februarie 2023 și urmează să se încheie pe 28 februarie. Beneficiarii care s-au încadrat doar de la 1 iulie (deci nu se încadrau în prima tranșă, dar între timp veniturile lor au scăzut, s-au pensionat etc.) vor primi cardul de energie între 1 și 30 septembrie.

În cazul celor pe care poștașul nu îi găsește acasă, cardul de energie poate fi ridicat de la oficiul poștal de care aparțin.

Cum arată cardul de energie?

Click pe imagine pentru a o mări.

Ce se întâmplă dacă ai pierdut cardul de energie?

Cardul de energie este gratuit, dar numai la prima emitere. Dacă este pierdut, costurile de reemitere și distribuire vor fi suportate de către beneficiarul acestuia.

E important să fie păstrat cardul peste vară, deoarece același card se va folosi și în tranșa a doua

Ce se poate plăti cu cardul de energie?

Din suma totală de pe card se pot achita facturi de electricitate, energie termică centralizată (încălzire) și facturi de gaze naturale. Se pot achita inclusiv facturi restante, nu doar cele pentru luna în curs.

De asemenea, cu cardul de energie se pot plăti butelii de gaze, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire. Dar, atenție, cardul poate fi utilizat doar în rețeaua Poștei Române. Deci nu se pot plăti online facturilecu cardul de energie pe site-ul sau prin aplicația furnizorului, de exemplu. Se vor putea însă face plăți online prin aplicația electronică a Poștei Române.

Potrivit ministrului Boloș, ”beneficiarii vor putea accesa aplicația informatică prin introducerea seriei cardului de energie iar apoi cele 3 documente necesare pentru plăți și pentru decontare – CI, cardul de energie și factura justificativă la furnizor – se vor trimite în aplicația informatică împreună cu adresa de mail a beneficiarului. Va primi un mesaj automat că documentele au fost recepționate. Apoi va avea loc procesul de verificare în termen de maxim 5 zile. Dacă operațiunea e aprobată și documentele sunt în regulă se va primi, tot prin mail, dovada serviciilor de mandat poștal.”

Câți bani sunt pe cardurile de energie

Banii vor intra efectiv în conturile Poștei Române în februarie - mai precis, pe 15 februarie - iar de pe 20, beneficiarii vor putea începe să își plătească cu ajutorul acestor carduri electricitatea, încălzirea sau gazele. Deci facturile nu vor putea fi plătite efectiv cu cardul de energie chiar de la 1 februarie, conform ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloș, al cărui minister realizează tabelele centralizatoare ce sunt trimise către Poștă.

Trebuie precizat clar că acest card nu are efectiv bani pe el. De fapt, doar atestă că persoana respectivă beneficiază de ajutorul de stat pentru compensarea prețurilor la energie. Ca urmare, nu se poate plăti cu el cum s-ar plăti cu un card normal sau cu cu un card de tichete de masă, de exemplu.

Sumele rămase neutilizate la expirarea cardului (la finalul anului 2023) se anulează.

Cum plătești facturile la electricitate și gaze cu cardul de energie?

După ce primește cardul, fiecare beneficiar al ajutorului de la stat va putea decide ce facturi va plăti, fie că sunt curente sau restante. Plata se va face prin mandat poștal, la oficiile Poștei Române sau chiar la factorul poștal, beneficiarul primind o dovadă de plată. Ulterior, Poșta va opera plățile respective către furnizorii de energie sau gaze naturale.

Pentru folosirea cardurilor de energie, poștașii vor fi dotați cu cititoare optice, pentru a putea scana facturile, astfel ca beneficiarii să nu mai fie nevoiți să meargă la poștă. Dat fiind că există și un termen de livrare a cititoarelor, doar de la 20 februarie încolo mecanismul de plată cu cardul de energie la poștași va începe să funcționeze efectiv. Iar plățile se vor putea face doar de la 1 martie.

Cea mai recentă modificare a ordonanței privind cardul de energie se prevede că plata se va putea face prin transmiterea electronică a documentelor necesare în formatul permis de aplicația electronică pusă la dispoziție de Poşta Română. Logarea în aplicație se va face pe baza seriei cardului de energie și a unei adrese de mail.

Deci, practic, sunt 3 variante pentru a plăti facturi de energie electrică sau gaze cu acest card:

 1. La ghișeul de la oficiul poștal;
 2. Direct la poștaș;
 3. Online, dar numai în aplicația Poștei Române, nu și în cele ale furnizorilor de utilități sau cele de online banking.

Cum plătești lemnele de foc cu cardul de energie?

Pentru cei care au cumpărat lemne de foc este nevoie de documente justificative, cum ar fi factura şi documentul de plată. Acestea intră în sistemul de decontare, iar apoi beneficiarii pot ridica sumele cheltuite pe lemnele de foc de la poştaş sau oficiile poştale - în limita sumei de bani prevăzută de cardul de energie.

Deci, practic, beneficiarul achită lemnele de foc, peleții sau alt material de încălzire din banii lui, iar apoi statul îi decontează, prin Poșta Română, pe baza cardului de energie.

Cum plătești încălzirea la bloc cu cardul de energie?

Lucrurile sunt mai complicate în cazul plăților cu cardul de energie pentru încălzirea la bloc, în cazul celor racordați la sistemul centralizat (deci nu și al celor care stau la bloc, dar au centrale de apartament). Dificultatea este că aici nu există efectiv o factură de căldură pentru fiecare apartament, ci una per imobil, care apoi se împarte la locatari. Răspunderea pică pe administratorii de bloc: ei trebuie să facă calculul defalcat și, pe baza acestuia, să emită un certificat de validare a datoriei.

Acest certificat de validare a datoriei va funcționa efectiv ca o factură, permițându-le beneficiarilor de carduri de energie să plătească prin mandat poștal încălzirea pe luna respectivă. Ministerul a anunțat că va trimite modelul certificatului respectiv către toate asociațiile de bloc în următoarea perioadă.

Ce documente sunt necesare ca să plătești cu cardul de energie prin mandat poștal

Pentru efectuarea unei plăți prin mandat poștal, beneficiarii cardului de energie trebuie să prezinte, la ghișeu sau poștașului, următoarele documente:

 • cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poștal;
 • actul de identitate al beneficiarului de sprijin;
 • documentul/ documentele justificativ/ justificative prin care face dovada datoriei curente și/ sau restante față de furnizorul de energie (adică facturi); în cazul în care este vorba de plata încălzirii pentru apartamente racordate la sistemul centralizat, este nevoie de certificatul de validare a datoriei, neexistând efectiv o factură;
 • în cazul în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu decât cel trecut pe cardul de energie, este nevoie și de contractul de furnizare la domiciliul declarat împreună cu o declarație pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea prețului la energie la domiciliul unde locuiește.

În cazul plăților pentru încălzire făcute de beneficiarii cardului de energie, suma stabilită de administrator va fi virată de Poşta Română în contul asociaţiei de proprietari, iar apoi asociaţia de proprietari virează banii către furnizorul de energie termică, a explicat ministrul Boloș.

Sursa foto: Facebook/Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Radu Pircă
Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA.

Te-ar putea interesa și:

Mai multe articole din secțiunea Social »Setari Cookie-uri