Este legala colectarea CNP-ului de magazinele online in vederea facturarii clientilor?

Comertul electronic, instrumentul ideal pentru a achizitiona rapid, comod si care se desfasoara in timp real, justifica amploarea pe care a luat-o fenomenul shopurilor online. Cu toate acestea, comertul online reprezinta un segment distinct in legislatia care stabileste modul in care se desfasoara intreaga activitate ce tine de acesta. Este asadar necesara o atentie sporita in ceea ce priveste legalitatea tuturor operatiunilor desfasurate prin intermediul magazinelor online.

Intocmirea documentelor fiscale, operatiunea principala in buna functionare a afacerii, se face in urma furnizarii informatiilor oferite de cumparator societatii vanzatoare, motiv pentru care legalitatea solicitarii datelor cu caracter personal ale cumparatorului, in special a codului numeric personal, a constituit, in practica, punctul de plecare al diverselor interpretari ale legii.

Conform art. 319 alin. (20) lit. f) din Codul Fiscal, factura fiscala trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu, in vederea identificarii beneficiarului, urmatoarele informatii: „f) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila”.

Analizand dispozitia legala anterior mentionata rezulta ca elementul de identificare al beneficiarului constand in codul de identificare fiscala este necesar doar in cazul persoanelor impozabile ori a persoanelor juridice neimpozabile. Notiunea de persoana impozabila nu vizeaza persoana fizica stricto sensu, ci se refera la persoana ce desfasoara activitati economice si este inregistrata la organul fiscal. Astfel ca desi codul de identificare fiscala este, in cazul persoanelor fizice, codul numeric personal, acesta nu este cerut obligatoriu de lege in vederea facturarii acestora atunci cand detin calitatea de beneficiar in cadrul unui raport juridic.

Cu toate acestea, colectarea CNP-ului si prelucrarea acestuia in scopul facturarii va fi posibila sub conditia obtinerii consimtamantului expres si neechivoc prevazut de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Art. 8 alin. (1) din actul normativ mentionat prevede: „(1)Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala poate fi efectuata numai daca: a)persoana vizata si-a dat in mod expres consimtamantul sau b) prelucrarea este prevazuta in mod expres de o dispozitie legala”.

Citeste si:
Netflix și-a lansat propriul magazin online
Netflix și-a lansat propriul...

Raportat la aceste prevederi legale, rezulta ca din moment ce legislatia fiscala nu impune expres inserarea CNP-ului pe facturile fiscale in vederea identificarii beneficiarului persoana fizica, operatiunea de emitere a facturilor fiscale ce il contin va fi conditionata de consimtamantul expres si neechivoc al clientului privind furnizarea in acest scop a datei cu caracter personal. Inserarea CNP-ului pe factura fiscala fara a avea consimtamantul expres si neechivoc al persoanei in cauza va constitui, potrivit legii, contraventie si ar putea atrage aplicarea unei amenzi de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

De regula, in cadrul operatiunilor de comert online, conditiile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt prevazute in cadrul asa-numitei „politici de confidentialitate” care prevede conditiile colectarii datelor cu caracter personal. In practica, in vederea obtinerii consimtamantului persoanei ale carei date personale se doresc a fi prelucrate, pe site-uri se insereaza un mecanism automat care presupunea bifarea unui camp anterior plasarii unei comenzi sau in contextul in care persoana interesata isi creeaza contul de utilizator.

De asemenea, in vederea colectarii codului numeric personal, este inserat, in cazul multor magazine online, un camp obligatoriu in care consumatorul trebuie sa insereze aceasta informatie. De retinut este faptul ca nu se poate considera ca aceasta modalitate echivaleaza cu obtinerea unui consimtamant expres si neechivoc deoarece consumatorul ar trebui sa aiba optiunea de a opta intre a furniza sau nu aceasta data cu caracter personal. Or, solicitarea CNP-ului prin impunerea completarii unui camp obligatoriu pentru a putea achizitiona produse dintr-un shop online/ pentru a crea un cont de utilizator ridica probleme de legalitate privind obtinerea consimtamantului.

Mai mult decat atat, daca unui consumator ii este refuzata o tranzactie pe motiv ca a refuzat sa puna la dispozitia comerciantului CNP-ul in vederea facturarii, consumatorul se poate adresa atat Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cat si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la refuzul de a vinde.

Citeste si:
Afișarea numelor locatarilor la avizierele de bloc încalcă...
Afișarea numelor locatarilor...

In concluzie, inserarea codului numeric personal pe facturile fiscale ca urmare a efectuarii operatiunilor ce tin de comert online nu este obligatorie insa solicitarea acestei date cu caracter personal clientului cu respectarea conditiei consimtamantului expres si neechivoc va fi permisa de lege. Refuzul consumatorului de a furniza aceasta informatie comerciantului nu poate reprezenta temei al intreruperii operatiunii de vanzare in lipsa altor elemente obiective care sa impuna aceasta masura, iar orice refuz neintemeiat de a vinde in aceste conditii va putea constitui premisa aplicarii de sanctiuni comerciantului de catre autoritatile competente.

Despre autor
Georgiana Trifan
Georgiana Trifan face parte din echipa de avocati ai societatii Grecu si Asociatii, activitatea profesionala a drei. avocat Georgiana Trifan se desfasoara preponderent in domeniile dreptul muncii, dreptul publicitatii si drept comercial, aceasta oferind consultanta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata clientilor din variate domenii.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea eCommerce »Setari Cookie-uri