"Persoanele care in exercitiul financiar precedent au indeplinit urmatoarele doua criterii: cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. Nivelul indicatorilor prevazuti se poate modifica prin hotarare a Guvernului", se arata in proiectul de ordonanta.

Documentul propune ca in cazul acestor firme contabilitatea sa poata fi organizata si condusa si pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, si nu doar cu membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR).

Pe de alta parte, o alta prevedere importanta vizeaza institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica.

Citeste si:

Acestea vor putea incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR.

"Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii, iar plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie", se mai spune in proiectul de OUG.

Proiectul mai stabileste obligatia firmelor, persoanelor si institutiilor publice si regiilor autonome sa sa pastreze aplicatiile informatice cu ajutorul carora au prelucrat datele inregistrate in contabilitate pe o perioada de cel putin 10 ani de la data incetarii utilizarii acestora.