Fondul Propietatea avea active de 14,46 miliarde lei (4 miliarde euro) la sfarsitul anului trecut, in timp ce capitalurile proprii erau de 14,45 miliarde lei. La 27 iunie 2008, Fondul avea depozite bancare de circa 852 milioane lei.

Fondul Propietatea a obtinut, in 2007, venituri totale din activitatea curenta de 410,53 milioane lei, din care 203,16 milioane lei sunt venituri din dividende, 30,86 milioane lei, venituri din dobanzi, 129,62 milioane lei, venituri din provizioane, 46,81 milioane lei, venituri din diferente de curs valutar.

Fondul a obtinut si alte venituri, de 64 milioane lei.

Tot in 2007, Fondul a inregistrat cheltuieli din activitatea curenta de 92,44 milioane lei, din care cheltuieli privind investitiile financiare cedate de 11,05 milione lei, cheltuieli din diferente de curs valutar de 28,82 milioane lei, cheltuieli operationale curente de 5,38 milione lei si amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi de 47,18 milioane lei.

Citeste si:

Fondul Proprietatea a inregistrat anul trecut un profit brut de 318,09 milioane lei si a platit un impozit pe profit de 4,98 milioane lei.

Dupa inregistrarea corectiilor aferente exercitiilor financiare anterioare, care au generat un rezultat reportat negativ (acoperit din profitul exercitiului financiar din 2007) si dupa repartizarea sumelor la rezerva legala, Fondul va supune aprobarii adunarii generale a actionarilor repartizarea a 50% din profitul distribuibil pentru dividende.

Suma propusa repartizarii de dividende, aferenta anului 2007, este de 89,99 milioane lei, fata de dividendele aferente anului 2006, care au fost de 36,07 milioane lei. Astfel, dividendul brut total propus va fi de circa 2,5 ori mai mare fata de cel din 2006.

Fondul Proprietatea are active imobilizate de 13,24 miliarde lei si active circulante de circa 1,21 miliarde lei, din care creante si cheltuieli in avans, de 4,64 milioane lei, creante privind capitalul subscris si nevarsat care urmeaza sa fie acoperite, de 615,89 milioane lei, si casa si depozite bancare, de 592 milioane lei.