Potrivit anuntului publicat pe sistemul electronic de achizitii publice, asistenta tehnica va avea ca scop utilizarea eficienta a fondurilor din cadrul domeniului major de interventie (DMI) 3.3 "Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila" si DMI 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale" din cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, aferente anilor 2007-2012.

Contractul va avea patru componente ce vor urmari realizarea si adoptarea sistemului de management si control pentru DMI 3.3 si DMI 6.1, strategia de implementare pentru cele doua domenii, informare si publicitate despre posibilitatile de finantare, precum si implementarea acestora.

Durata contractului este estimata la 60 de luni de la data atribuirii. POSDRU este finantat din Fondul Social European (FSE), alocarea pentru Romania fiind de 3,68 miliarde euro in perioada 2007-2013.