Procedurile de listare la Bursa a minim 10% din titlurile companiilor inca necotate, din portofoliul de detineri al Fondului Proprietatea, sunt programate sa inceapa pana la data de 31 martie 2007 si sa se incheie pana la 31 august, potrivit unui proiect de ordonanta, publicat de Guvern.

Procentul minim de 10% din capitalul social al companiilor din portofoliul Fondului Proprietatea, care urmeaza sa fie listat la Bursa, potrivit noului proiect de ordonanta, este dublu fata de cel prevazut initial.

Obligativitatea derularii operatiunilor de listare nu se aplica in cazul societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale care fac obiectul unei strategii de privatizare catre un investitor strategic, aprobata de Guvern pana la data intrarii in vigoare a ordonantei. in acest caz, institutia publica implicata stabileste oportunitatea si conditiile initierii, derularii si incheierii de oferte publice secundare de vanzare pentru pachete de actiuni de minim de 10%.

Potrivit proiectului de ordonanta, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (OPSPI) nu sunt obligate sa demareze procedurile de listare, daca au un numar de actiuni care, impreuna cu cele detinute de Fondul Proprietatea, nu le confera drepturi de vot suficiente adoptarii hotararilor legate de listare.

Obligatia de listare la Bursa nu se aplica nici pentru societatile comerciale si nationale, precum si companiile nationale, care nu indeplinesc cerintele minime referitoare la emitent si actiuni, stabilite in baza legilor de functionare a pietei de capital, se mai prevede in proiectul de ordonanta.

Daca prin raportul de evaluare se constata ca valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea capitalului social initial stabilita prin hotararea Guvernului privind infiintarea Fondului Proprietatea, in cazul in care valoarea activelor este mai mare, capitalul social al Fondului Proprietatea se majoreaza in mod corespunzator, actiunile revenind integral statului roman. Operatiunea de majorare se realizeaza de drept, operatiunea fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in baza hotararii organului de administrare al Fondului Proprietatea, adoptata in temeiul raportului de evaluare.

In cazul in care valoarea activelor este mai mica, actiunile corespunzatoare valorii lipsa se considera neplatite si apartin in intregime statului roman, se mai spune in proiectul de ordonanta. Pana la data platii integrale, actiunile neplatite sunt indisponibilizate in contul statului roman la depozitarul central si nu pot fi vandute sau transmise persoanelor despagubite si detinatorilor de titluri de despagubire sau de conversie. Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea si nu dau dreptul la repartizarea activului societatii, in cazul lichidarii acesteia. Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea cvorumului de prezenta in cadrul adunarilor generale ale actionarilor si nu dau drept de vot.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Fondului Proprietatea este indreptatita sa fixeze termenul limita in care statul trebuie sa verse contravaloarea acestor actiuni, acest termen nuputand fi mai mic de un an de la data adoptarii respectivei hotarari a adunarii generale extraordinare a actionarilor, se mai spune in proiectul de ordonanta elaborat de Guvern.

Listarea Fondului se va face dupa opt luni de la aprobarea noii legi

Fondul Proprietatea (FP) se va putea lista la bursa dupa opt luni de la aprobarea si publicarea proiectului de Ordonanta de Urgenta pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor, potrivit presedintelui fondului, Alexandru Paunescu. "Va fi nevoie de aproximativ opt luni, dupa aprobarea proiectului Ordonantei de Urgenta, pentru derularea tuturor procedurilor de listare", a spus Paunescu.

Fondul Proprietatea se va inregistra la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), "ca organism de plasament colectiv de tip special (AOPC), constituit in scopul acordarii despagubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite in natura, distinct de alte categorii de AOPC mentionate in reglementarile Comisiei", precizeaza textul ordonantei.

"Suntem o societate de investitii financiare", a comentat presedintele Fondului Proprietatea pentru NewsIn. Paunescu spune ca Fondul Proprietatea este deja operational, dar aprobarea ordonantei va debloca activitatea acestuia.

In ceea ce priveste sursele de finantare pentru despagubirea proprietarilor abuziv deposedati de imobile care vor opta pentru "cash", acestea vor fi obtinute din vanzarea de catre stat a actiunilor Fondului Proprietatea. "Ministerul Finantelor isi va vinde o cota din actiunile pe care le detine la Fondul Proprietatea, ca reprezentant al statului si din acesti bani se vor plati cererile de despagubire in numerar", a explicat Paunescu.

Persoanele care au dreptul la despagubiri pentru imobilele care au fost abuziv confiscate sub valoare de 200.000 lei (aproximativ 76.500 dolari, 59.200 euro) vor putea opta intre bani cash sau actiuni la Fondului Proprietatea, potrivit unui proiect de OUG.

Proprietarii abuziv deposedati de imobile vor care prefera plata in cash vor primi "titluri de plata", certificate de valoare emise Autoritatea Nationala a pentru Restituirea Proprietatilor "care incorporeaza drepturile persoanei despagubite de a primi in numerar echivalentul in lei al unei sume de maximum 200.000 Euro, indiferent de numarul titlurilor de despagubire care i-au fost emise", mentioneaza un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv.