Proiectele au fost selectate dintr-un numar de 37, depuse in cadrul operatiunii 3.2.4 – "Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar". Contractarea celor 17 proiecte va incepe dupa obtinerea acordului de finantare de la Autoritatea de Management.

Cele 17 proiecte castigatoare au o valoare totala de 65,2 milioane lei. Finantarea nerambursabila aprobata este de 53,7 milioane lei, dintre care 43,8 milioane lei reprezinta suma admisa de catre UE (prin Fondul European de Dezvoltare Regionala), iar 9,9 milioane lei este valoarea nerambursabila finantata de la bugetul de stat.

Operatiunea 3.2.4 (e-sanatate) este parte a Domeniului Major de Interventie 2 – "Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice", Axa prioritara III – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele privat si public, din Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE).

Proiectele au fost depuse de catre unitati sanitare publice cu personalitate juridica.

Dintre cele 37 de proiecte depuse, au fost aprobate initial de catre Comitetul de Selectie 13, fiind depuse ulterior noua contestatii. Patru contestatii au fost admise, una respinsa, iar restul au fost depuse mai tarziu decat prevedea termenul-limita.