Actionarii BRD titulari de conturi curente deschise chiar la BRD vor primi dividendele in conturile curente respective, in timp ce actionarii care au solicitat anterior plata in conturi deschise la alte banci vor incasa dividendele in conturile indicate.

Pe de alta parte, actionarii care nu au indicat un cont pentru virarea dividendelor sunt asteptati, incepand cu data de 10 iunie 2011, la orice unitate BRD pentru a solicita plata dividendelor prin virament sau in numerar.

Adunarea Generala a Actionarilor BRD - Groupe Société Générale din data de 14 aprilie 2011 a stabilit un dividend brut de 0,17957 lei pe actiune.

Citeste si:

Conform reglementarilor legale in vigoare, cotele de impozit pe dividende sunt 16% pentru persoane fizice rezidente, 16% pentru persoane juridice si fonduri deschise de investitii, 0% pentru fonduri de pensii facultative si administrate privat din Romania, 0% pentru fondurile de pensii rezidente in statele UE sau AELS. Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, cota de impozit aplicabila este de 16%.

Actionarii nerezidenti care doresc aplicarea cotei de impozit din Conventia de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si tara lor de rezidenta trebuie sa prezinte, pana la data platii, certificatul de rezidenta fiscala in original sau copia acestuia, insotita de originalul traducerii legalizate efectuata de un organ specializat din Romania.