Emisiunea de obligatiuni va avea ca obiect 125.000 obligatiuni cu o valoare nominala si un pret de vanzare de 100 lei/obligatiune.

Dobanda oferita investitorilor va fi calculata ca media intre dobanda ROBOR la sase luni plus de prima de risc de 0,7%.

Perioada de derulare va fi cuprinsa intre 15.06-19.06, iar intermediarul va fi BT Securities.

Obligatiunile emise in urma ofertei publice primare vor fi inscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti conform prospectului de oferta.

Pe Bursa sunt listate 25 de obligatiuni municipale, cea mai recenta emisiune fiind cea a Consiliului Judetean Alba.