Creditul trebuia incheiat in 31 octombrie si se va prelungi pana pe 28 octombrie 2011.

Pentru urmatoarea adunare generala, conducerea societatii propune actionarilor majorarea plafonului maxim al creditelor bancare ce pot fi contractate de la 45 milioane euro la 48 milioane euro sau echivalentul in lei.

Titan are un capital social de 40,84 milioane lei, impartit in 408,48 milioane de actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei, iar principalul actionar este LLI Euromills, cu o detinere de 97,58%.

Capitalizarea bursiera este de 117,2 milioane lei (27,3 mil. euro), conform ultimului pret de 0,287 lei/actiune.