"In calitate de autoritate publica tutelara, MT nu a luat masuri privind revizuirea contractelor de mandat incheiate cu membrii consiliilor de administratie si cu directorii din unele regii autonome, companii si societati nationale, precum si societati comerciale aflate sub autoritatea MT, ceea ce a condus la plata nelegala a indemnizatiilor, cuantumul acestora fiind peste cel prevazut de lege, consecinta fiind afectarea bugetelor operatorilor economici, cu suma de 5.973 mii lei", se arata in raportul Curtii de Conturi.

In acest context, Curtea de Conturi a recomandat institutiei masuri pentru stabilirea prejudiciului determinat de plata fara temei legal a indemnizatiilor achitate membrilor consiliilor de administratie si directorilor, peste limita prevazuta prin dispozitiile OUG 51/2013, precum si in vederea recuperarii acestuia, potrivit legii.

Ministerul Transporturilor a anuntat vineri ca, in ceea ce priveste contractele de mandat in derulare si incheiate in conditiile initiale prevazute de OUG 109/2011, primul pas a constat in adoptarea unui ordin de ministru, in septembrie 2014, prin care s-a dispus luarea de urgenta a masurilor pentru ducerea la indeplinire a deciziei Curtii de Conturi la nivelul intregii institutii si a intreprinderilor publice fata de care ministerul este autoritate publica tutelara.

Citeste si:

"Pentru punerea in aplicare a ordinului mai sus mentionat (OMT 1.348/ 17 septembrie 2014), Ministerul Transporturilor a transmis tuturor companiilor/ societatilor nationale si regiilor autonome de sub autoritatea sa notificari pentru a se proceda de urgenta, in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor/ Consiliilor de Administratie, la efectuarea demersurilor necesare in vederea stabilirii cuantumului prejudiciilor indicate estimativ de Curtea de Conturi, reprezentand indemnizatii achitate membrilor consiliului de administratie si directorului general, peste limita stabilita prin dispozitiile OUG 51/2013, pentru fiecare entitate in parte; intreprinderii demersurilor in vederea recuperarii prejudiciilor potrivit legii; modificarii corespunzatoare, prin acte aditionale a contractelor de mandat incheiate cu administratorii, in vederea conformarii la prevederile OUG 51/2013; verificarii si stabilirii, dupa caz, a cuantumului prejudiciilor pentru sumele achitate suplimentar, necuvenit membrilor consiliului de administratie si directorului general, pentru perioada iunie 2014 si pana la remedierea situatiei de abatere de la legalitate si recuperarea eventualelor prejudicii, potrivit legii", a anuntat Ministerul Transporturilor.

Institutia nu precizeaza daca societatile respective au luat masurile cerute "de urgenta" in septembrie 2014. Ministerul Transporturilor arata ca recuperarea sumelor se va face in baza unei ordonante emise ulterior incheierii contractelor de mandat ale managerilor, in baza carora au fost facute platile din raportul Curtii de Conturi, desi Constitutia prevede principiul neretroactivitatii legii.

Managementul privat la companiile de stat a fost introdus la solicitarea FMI, principiile guvernantei corporative fiind stabilite prin OUG 109/2011. Prin OUG 51/2013, Guvernul a modificat si completat Ordonanta de Urgenta din 2011, limitand salariile directorilor din companii de stat.