Analiza a fost realizată pe baza unui sondaj derulat în perioada 12.03.2020 - 15.03.2020, în care au fost intervievați peste 8.300 de antreprenori( 61,8% microîntreprinderi, 23,2% întreprinderi mici, 9,3% întreprinderi mijlocii și 5,7% alte forme de organizare).

Întrebați dacă îi afectează sau urmează să îi afecteze măsurile adoptate în contextul limitării infecţiei cu COVID-19, 98,6% au menționat că “Da” și doar 1,4% au menționat că “Nu”.

Astfel, printre principalele efecte pe care antreprenorii le-au menționat ca urmare a COVID – 19, se numără:

  • scăderea vânzărilor (65,6%),
  • scăderea cifrei de afaceri (58,8%),
  • suspendarea temporară a activităţii (56,4%),
  • dificultăţi la încasare (54%),
  • restrângerea activității (51,4%),
  • întârzieri la plata furnizorilor (47,6%),
  • disponibilizări (21,5%)
  • închiderea firmei (12,4%).

Principalele măsuri pe care aceștia le consideră necesare pentru a putea depăși această situație de criză, se numără:

1. Program de ajutor de stat privind susținerea de subvenții de până la 75% pentru plata salariilor din domeniile afectate de criză (69,1%)
2. Achitarea în totalitate şi direct din bugetul sănătăţii, a indemnizaţiei aferente concediilor medicale pentru angajatii bolnavi de coronavirus sau aflati în carantină (fără plata din partea angajatorului şi ulterior acesta şă recupereze banii de la Casa de sănătate) (51,7%)
3. Acordarea posibilităţii amânării plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale şi de sănătate datorate de salariaţi si plătite de angajatori, cu până la 3 luni (65,4%)
4. Amânarea plăţii impozitului pentru IMM-urile în dificultate (60,3%)
5. Finanțarea IMM-urilor cu dobândă 0 (38,2%)
6. Elaborarea unui plan de comunicare care să cuprindă un site cu informaţii despre toate măsurile adoptate pentru susţinerea economiei în această perioadă (32,2%)
7. Refinanțarea sau extinderea perioadelor de scadență pentru împrumuturi (28,9%)
8. Acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ în situații excepționale, în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare suportate din bugetul de stat (26,5%)
9. Asigurarea cadrului legislativ privind politici de lucru flexible (21,5%), 10. Introducerea instituţiei mediatorului de credite pentru IMM-uri (10,9%).

Sursa foto: paulaphoto / Shutterstock.com