Ce este un somer?

Ce este un somer?Somerul este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
• este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
• starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
• nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare, respectiv 500 ron;
• este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.
somer inregistrat - persoana care indeplineste cumulativ conditiile prevazute mai sus si se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege, in vederea obtinerii unui loc de munca.

Sursa foto: freedigitalphotos.net

Cine beneficiaza de legea somajului

Cine beneficiaza de legea somajuluiBeneficiari ai prevederilor legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii:
• au devenit someri;
• nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant;
• ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
• au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
• cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
• nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.


Sursa foto: freedigitalphotos.net

Cine are dreptul la indemnizatie de somaj?

Cine are dreptul la indemnizatie de somaj?Au dreptul la indemnizatie de somaj persoanele aflate intr-una din urmatoarele situatii:
- le-au incetat raporturile de munca/ de serviciu din motive neimputabile lor;
- le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
- a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;
- le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
- au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
- au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;
- le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
- reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
- le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile;
- sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
- sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale.


Sursa foto: freedigitalphotos.net

Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana a primi somaj?

Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana a primi somaj?• are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
• nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare, respectiv 500 lei;
• nu indeplineste conditiile de pensionare, conform legii;
• este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca a avut ultimul loc de munca ori a realizat venituri in acea localitate.


Sursa foto: freedigitalphotos.net

Cum se calculeaza cuantumul indemnizatiei de somaj?

Cum se calculeaza cuantumul indemnizatiei de somaj?Cuantumul indemnizatiei de somaj se acorda in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
- 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
- suma prevazuta mai sus la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.
Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, mentionate mai sus, sunt:
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.
Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.


Sursa foto: freedigitalphotos.net

De cand se acorda indemnizatia de somaj?

De cand se acorda indemnizatia de somaj?Indemnizatia de somaj se acorda la cerere, dupa caz, de la data:
• incetarii raporturilor de munca/ de serviciu;
• incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
• expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;
• incetarii calitatii de membru cooperator;
• incetarii contractului de asigurare pentru somaj;
• incetarii motivului pentru care au fost pensionate;
• incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;
• ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
• incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile;
• expirarii perioadei de 60 de zile, pentru absolventii institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
• absolvirii, pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale.

Indemnizatia de somaj se acorda de la data mentionata mai sus, daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 10 de zile. Daca cererea este inregistrata dupa cele 10 zile, dar nu mai tarziu de 12 luni, indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decadere din drepturi.


Sursa foto: freedigitalphotos.net

Ce obligatii au persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj?

Ce obligatii au persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj?Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
• sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
• sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
• sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;
• sa caute activ un loc de munca;
• sa instiinteze in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescr'+'iptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zile declarate nelucratoare sau implinirea termenului de 24 de ore se realizeaza in zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, in prima zi lucratoare.


Sursa foto: freedigitalphotos.net

Pentru cat timp pot beneficia de indemnizatie de somaj?

Pentru cat timp pot beneficia de indemnizatie de somaj?Indemnizatia de somaj se acorda somerilor, pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare.

Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.


Sursa foto: freedigitalphotos.net

Cum te ajuta serviciile de formare profesionala?

Cum te ajuta serviciile de formare profesionala?Somerii, absolventii, refugiatii, strainii care au lucrat in Romania, persoanele care nu au putut ocupa un loc de munca dupa repatriere sau detentie, precum si persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca beneficiaza, in mod gratuit, de servicii de formare profesionala.

Serviciile de formare profesionala se asigura, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, si pentru persoanele aflate in urmatoarele situatii:

a) au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
b) au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;
c) au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate.

Prevederile de mai sus se aplica in cazul in care cererea este formulata in termen de 12 luni de la data reluarii activitatii persoanelor, o singura data pentru fiecare situatie.

Persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesionala organizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cheltuielile necesare pregatirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.


Sursa foto: freedigitalphotos.net

Ce drepturi au persoanele care beneficiaza gratuit de serviciile de formare profesionala?

Ce drepturi au persoanele care beneficiaza gratuit de serviciile de formare profesionala?a) beneficiaza de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului si sa sustina, gratuit, de cel mult doua ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;
b) beneficiaza de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
c) beneficiaza, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
d) beneficiaze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasari in cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, precum si de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregatire;
e) beneficiaza de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.

Sursa foto: freedigitalphotos.net