Conform actului normativ, operatorii economici la care statul, inclusiv autoritatile locale, este actionar majoritar vor acorda sponsorizari in proportie de minimum 40% pentru sanatate, inclusiv pentru dotari cu echipamente, tot de minimum 40% pentru educatie, invatamant si sport, inclusiv echipamente, si de maximum 20% pentru alte tipuri de activitati.