Termenul de depunere a registrelor de evidenta a salariatilor, in format electronic, a fost amanat de la 1 septembrie pana la 31 decembrie 2006, conform unui proiect de hotarare de guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (MMSSF).

Masura a avut in vedere termenele stricte de implementare, precum si faptul ca depunerea si completarea registrelor in format electronic de catre cei aproximativ 700.000 de angajatori sa se realizeze in conditii optime.

Potrivit MMSSF, avand in vedere termenele foarte stricte stabilite de prevederile legale in vigoare referitoare la incheierea contractelor de achizitie publica, precum si datorita complexitatii aplicatiilor informatice, specificitatii acestora si termenului foarte scurt pentru realizarea, implementarea si instruirea personalului, perioada estimata pentru realizarea si implementarea aplicatiilor, respectiv pentru instruirea personalului, s-a dovedit a fi insuficienta.

Initial, prin HG nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, s-a stabilit ca incepand cu data de 1 septembrie 2006 registrul general de evidenta a salariatilor sa se depuna in forma electronica.Registrul trebuie transmis la inspectoratul teritorial de munca in format electronic, iar evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse in acestea, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.

Solutia tehnica privind registrul in format electronic si aplicatia informatica pentru completarea si transmiterea registrului de catre angajatori se realizeaza de catre Inspectia Muncii si va fi distribuita angajatorilor care au obligatia de a infiinta registrul. in prezent, la nivelul Inspectiei Muncii este in curs de desfasurare procedura de achizitie a aplicatiilor informatice necesare completarii si depunerii registrului in format electronic.