Astfel, organele fiscale vor solutiona solicitarile de rambursare in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal, in termenul prevazut de lege, potrivit proiectului de ordin privind unele masuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, precum si pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata aprobata prin decizia de rambursare, conform NewsIn.

"In sensul art.1, deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a acestui act normativ, cu termenul de solutionare intarziat, se solutioneaza, cu prioritate, in ordinea vechimii acestora, incepand cu cele mai vechi, pana la eliminarea stocului de astfel de deconturi", mai anunta ANAF.

Daca organul fiscal competent cu restituirea TVA are nevoie de date suplimentare si solicita altor organe fiscale efectuarea unui control incrucisat, rezultatele controlului trebuie transmise in 45 de zile de la solicitare, termen care poate fi prelungit cu alte 45 de zile, "in cazuri justificate", potrivit proiectului.

"Prelungirea termenului de solutionare se realizeaza pentru intreaga suma solicitata la rambursare si nu poate opera pentru sume partiale", arata ANAF.

De asemenea, organele fiscale teritoriale vor benefia de unele masuri in vederea unei mai bune gestionari a rambursarilor de TVA, precum si a diminuarii blocajului financiar dintre agentii economici.

Operatiunea de restituire de sume de la buget va fi facuta numai dupa compensarea eventualelor obligatii fiscale inregistrate de contribuabil, astfel ca numai sumele efectiv de restituit contribuabilului cedent pot reprezenta obiect al cesiunii.

In vederea corelarii situatiei contabile a cesionarului cu cea fiscala, cesionarul, in cazul in care inregistreaza obligatii fiscale restante, va depune, concomitent cu notificarea contractului de cesiune si o cerere de compensare a obligatiilor fiscale restante, caz in care data stingerii va fi data depunerii cererii de compensare la organul fiscal competent in administrarea cedentului.

Potrivit proiectului, se va constitui o baza de date la nivel national referitoare la contribuabilii care detin drepturi de rambursare, precum si la creditorii acestora, necesara identificarii relatiilor dintre acestia in scopul infiintarii popririlor pe venituri, respectiv a verificarii valorii sumelor notificate fata de nivelul obligatiilor bugetare ale cesionarilor.

La 31 mai 2009, la ANAF erau inregistrate 10.209 deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, din care 7.144 erau in termen legal, 880 erau deconturi suspendate si 2.185 erau deconturi intarziate. Valoarea totala a acestora se cifra la 4,26 miliarde lei.