Denumirea contractului este "servicii de instruire specializata pentru dezvoltarea abilitatilor tehnice si generale pentru personalul din cadrul Autoritatii de Management, Organismelor Intermediare si institutiilor beneficiare ale Programului Operational Regional", potrivit unui anunt al ministerului citat de Mediafax.

Serviciile au fost atribuite la finele lunii iunie, intr-un acord cadru, prin licitatie restransa.

Criteriile de atribuire au fost oferta tehnica (60%) si pretul ofertei (40%).

Citeste si:

Proiectul va fi finantat din fonduri comunitare (75%) si bugetul de stat (25%).

Prin POR, Uniunea Europeana sprijinina, in perioada 2007-2013, dezvoltarea urbana, reabilitarea drumurilor judetene si a strazilor, modernizarea infrastructurii serviciilor sociale, de sanatate, pentru situatii de urgenta si a celei educationale, dezvoltarea mediului de afaceri regional si local, valorificarea patrimoniului cultural si promovarea potentialului turistic al Romaniei.

Bugetul total al POR este de circa 4,4 miliarde euro pentru perioada 2007-2013. Finantarea programului este realizata in proportie de 84% din fonduri UE si restul din fonduri nationale.