Conform surselor citate, s-au inregistrat 114 voturi "pentru", 34 de voturi "impotriva", iar patru voturi au fost declarate nule, in conditiile in care erau 293 de deputati prezenti.