Actul normativ are ca scop instituirea unui grad ridicat de disciplina pe piata pensiilor private si reglementarea unor modele unitare de calcul si evaluare a activelor aplicabile tuturor entitatilor din sistemul pensiilor private, a anuntat Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Actul normativ stabileste si reguli in situatiile speciale, cum ar fi eventualele erori ce pot fi identificate in calculul zilnic al valorii unitare a activului net, precum si metode de corectare si regularizare.

Instrumentele financiare ce alcatuiesc totalul activelor fondului vor fi evaluate dupa caracteristicile si conditiile pietelor pe care sunt tranzactionate aceste instrumente, se mai arata in comunicat.

De exemplu, evaluarea actiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata se va face diferit de modul de evaluare a actiunilor delistate.

Potrivit normei, valoarea totala a activelor fondului se va calcula zilnic, prin insumarea valorii tuturor activelor aflate in portofoliul acestuia.

In aceeasi sedinta, CSSPP a aprobat si norma privind calculul activului net si a valorii unitatii de fond pentru pensiile facultative, care contine prevederi similare cu cele ale normei mentionate.

Odata cu intrarea in vigoare a acestor doua acte normative, la 1 mai 2009, se abroga normele privind calculul valorii activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii de pe pilonii II si III.