"Ghidul aduce precizari clare cu privire la contabilizarea si tratamentul de incadrare a cheltuielilor de marketing, precum si a cheltuielilor de publicitate, ambele fiind considerate cheltuieli de exploatare. Aceste cheltuieli se inregistreaza conform documentelor justificative in momentul in care au avut loc", se arata in comunicatul CSSPP.

In plus, Ghidul clarifica modul de aplicare a regulilor contabile in materie de active, datorii, capitaluri proprii, venituri si cheltuieli, in domeniul pensiilor private.

Unul dintre principiile care au stat la baza elaborarii acestui ghid presupune aplicarea regulilor contabile, in mod unitar, de catre toate entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CSSPP, in vederea supravegherii eficiente a pietei pensiilor private.

CSSPP va supraveghea implementarea prevederilor ghidului, care va fi transmis spre aplicare tuturor entitatilor din sistemul pensiilor private - fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat, administratori de fonduri de pensii facultative sau fonduri de pensii administrate privat si brokeri de pensii private.