Valoarea dividendului pe actiune este de 1,0259 lei, fata de 0,4667 lei in anul 2007. Profitul anual net consolidat al bancii a fost de 2,032 miliarde lei in 2008.

"Actionarii BCR, intruniti, astazi, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) au aprobat situatiile financiare ale BCR pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008 si a Situatiilor financiare consolidate la 31 decembrie 2008, pe baza Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2008, a Raportului catre actionari al Comitetului executiv, a Raportelor auditorului financiar, a Raportului Comitetului de audit si conformitate, a Raportului Comitetului de remunerare si a Raportului Comitetului de risc", se arata in comunicat.

Totodata, actionarii au aprobat descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de supraveghere si a membrilor comitetului executiv ai BCR SA pentru exercitiul financiar 2008.

Actionari au mai aprobat si numirea firmei Ernst&Young in calitate de auditor financiar al bancii pentru exercitiile financiare ce se vor incheia la 31 decembrie 2009 si la 31 decembrie 2010.