Potrivit anuntului de participare publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), anuntul implica incheierea unui acord cadru cu un singur agent economic pe o perioada de 45 de luni.

Acordul-cadru are ca obiect furnizarea de carburanti pentru autovehicule si grupuri electrogene (benzina si motorina), pe baza unui sistem de carduri de credit, scrie NewsIn.

Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a indeplinit in ultimii trei ani unul sau mai multe contracte care au avut ca obiect furnizarea unor produse similare celor care fac obiectul prezentei proceduri si care au avut valoarea cumulata egala sau mai mare decat 1.000.000 lei, fara TVA. De asemenea, cei care doresc sa participe la licitatie trebuie sa prezinte o garantie de participare in cuantum de 60.000 lei, precum si o garantie de buna executie a contractului subsecvent in cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 28 iunie, ora 16:00, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este tot 28 iunie, dar ora 17:00. Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este 28 deptembrie 2010.

ANCOM este institutia care reglementeaza sectorul comunicatiilor din Romania.