Astfel, au fost depuse certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, incheierea judecatorului delegat de pe langa Oficiul Registrului Comertului prin care se autorizeaza constituirea Fondului Proprietatea si se dispune inregistrarea acestuia, actul Constitutiv al Fondului Proprietatea si Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Fondului Proprietatea S.A. nr. 1/5.03.2008 prin care s-a aprobat Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea;

De asemenea, documentatia mai cuprinde si lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru reprezentantii Fondului Proprietatea in relatia cu CNVM, rapoartele de evaluare a companiilor din portofoliul fondului, contractul de administrare incheiat cu Franklin Templeton Investment Management Limited (Londra) si contractul incheiat cu un auditorul financiar.

La sfarsitul lunii februarie, Fondul Proprietatea si Franklin Templeton au semnat contractul de administrare.

Oficialii fondului spun ca listarea la cota Bursei de Valori Bucuresti se va face pana la finalul acestui an. Citeste si Cel mai dorit emitent, mai aproape de listare. 2010, un termen realist?