Ofertele publice pentru Compania Nationale de Transport al Energiei Electrice si Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale se vor derula prin intermediari autorizati, selectati conform prevederilor legale.

Selectarea intermediarului se va face prin licitatie, tinand seama de criterii de calitate si cost ale serviciilor, acesta trebuind sa detina, inclusive prin participare in cadrul unui consortiu, capacitatea tehnica pentru a realize evaluarea necesata.

Preturile de vanzare va fi determinat si recomandat de intermediari, dar aprobat prin hotarare a Guvernului.

In acest scop, se va constitui o comisie pentru coordonarea procesului de vanzare a actiunilor si o comisie de pregatire si urmarire a procesului.