Consilier principal in Ministerul Afacerilor Interne

Consilier principal in Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant din cadrul Unitatii de Politici Publice corespunzator functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal.

Cerinte:

o studii universitare de licenta absolvite cu diploma, in unul dintre domeniile: stiinte economice, juridice, administrative, tehnice, relatii internationale, studii europene, stiinte politice.
o cursuri de perfectionare in cel putin unul dintre domeniile: stiinte politice, administrative, juridice, economice, statistica, stiinte sociale;
o cunostinte de operare/programare pe calculator: operare – nivel avansat;
o limbi straine: o limba de circulatie universala (limba engleza sau limba franceza) – citit, scris, vorbit – nivel avansat;
o participare la conferinte, seminarii, simpozioane pe tema administratiei publice, afacerilor interne, fondurilor europene sau alte domenii conexe;
o obtinerea autorizatiei de acces la informatii clasificate de nivel minim „secret de serviciu”;
o vechimea in specialitatea studiilor necesara: 5 ani.

Director adjunct in Ministerul Afacerilor Interne

Director adjunct in Ministerul Afacerilor Interne

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director adjunct la Directia Secretariat General si Protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Cerinte:
o studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 3 ani;
o studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
o cunostinte de operare /programare calculator: operare Windows, Internet – nivel bine;
o pentru candidatul admis in urma concursului se va solicita eliberarea autorizatiei de acces la informatii clasificate din clasa secretelor de stat nivel secret de importanta deosebita.

Sef serviciu in Ministerul Dezvoltarii

Sef serviciu in Ministerul Dezvoltarii

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu – Serviciul Urmarire si Recuperare Creante Nereguli din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Cerinte:
o studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 2 ani.

Director in cadrul Ministerului Dezvoltarii

Director in cadrul Ministerului Dezvoltarii

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare in functia publica de conducere vacanta de director – Directia Autorizare Programe din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Cerinte:

o studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
o studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management, ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
o sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 3 ani;
o sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.

Director in cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Director in cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare in functia publica de conducere vacanta de director – Unitatea de Politici Publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Cerinte:

o studii universitare de licenta absolvite cu diploma, in unul din urmatoarele domenii: stiinte administrative, relatii internationale si studii europene, stiinte politice, drept;
o studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management, ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice
o sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 3 ani;
o sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata;
o cunostinte de operare/programare pe calculator: nivel avansat;
o cunoasterea unei limbi de circulatie universala (limba engleza sau franceza) – nivel avansat;
o pentru candidatul admis in urma concursului se va solicita eliberarea autorizatiei de acces la informatii clasificate de nivel secret.

Experti si consilier juridic pentru Ministerul Dezvoltarii

Experti si consilier juridic pentru Ministerul Dezvoltarii

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a mai multor functii publice de executie temporar vacante din cadrul Directiei pentru dezvoltarea capacitatii administrative.

Cerinte:

o expert, clasa I, grad profesional principal – Serviciul monitorizare si comunicare, Compartimentul contractare si monitorizare proiecte:
o studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani;

o expert, clasa I, grad profesional superior – Biroul verificare la fata locului:
o studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani;

o consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Biroul verificare la fata locului:
o studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice;
o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani.

Consilier principal si referent superior in Ministerul Dezvoltarii

Consilier principal si referent superior in Ministerul Dezvoltarii

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a urmatoarelor functii publice de executie temporar vacante:
o consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional principal – Directia resurse umane;
o referent, clasa III, grad profesional superior – Directia achizitii publice, Serviciul achiziti

Cerinte
o consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional principal – Directia resurse umane:
o studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice;
o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani.

o referent, clasa III, grad profesional superior – Directia achizitii publice, Serviciul achizitii:
o studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani.