Relatiile dintre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice si utilizatorii finali, care pot fi persoane fizice sau juridice, inclusiv IMM-uri, sunt reglementate, in principal de dispozitiile O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice („O.U.G. nr. 111/2011”).