Insa erorile in aplicarea dispozitiilor legale pot fi prevenite daca entitatile publice isi creeaza un sistem de control intern cu proceduri operationale formalizate, conform prevederilor Ordinului nr. 400/2015.

Actul normativ mentionat prevede ca entitatile publice trebuie sa determine zonele de risc major din fiecare componenta a structurii sale organizatorice (departament/serviciu/compartiment etc), precum si activitatile semnificative pentru care e necesara emiterea procedurilor operationale interne.

Elaborarea procedurilor poate fi asigurata fie cu personalul propriu, fie cu specialisti externi.