România obține 100 mld. euro fonduri europene pentru 2021-2027. Ce programe vor primi finanțare?

România va avea la dispoziție un buget total de 100 miliarde euro pentru programele de finanțare 2021-2027, dintre care 79,9 miliarde euro fonduri europene nerambursabile repartizate în 9 programe operaționale pe mai multe sectoare cheie ale economiei, cât și un buget de circa 20 miliarde euro fonduri nerambursabile, destinate agriculturii.

Liderii țărilor europene şi ai instituţiilor UE au aprobat un buget multianual pentru perioada 2021-2027, în valoare de 1.074 miliarde de euro. Din valoarea totală bugetată, România a obținut aproximativ 7,5%, respectiv 79,9 miliarde euro, sumă ce va fi folosită sub forma unui pachet de redresare economică: pe de-o parte pentru îmbunătățirea infrastructurii din țara noastră, construirea de noi spitale și școli, modernizarea sistemelor publice, cât și sume ce vor fi alocate pentru dezvoltarea mediului de afaceri din România.

România primește în exercițiul financiar 2021-2027 o alocare de peste două ori mai mare față de valoarea obținută în intervalul 2014-2020, ceea ce înseamnă o disponibilitate financiară mai mare pentru companiile cu activitate în România”, a declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors.

Ce programe vor primi finanțare nerambursabilă în intervalul 2021 - 2027

 • Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD), axat în special pe investiții în sectoare cheie, va beneficia de o alocare pe regiuni - peste 13,62 miliarde de euro.
 • Programul Operațional Transport (POT 2021-2027) - 8,368 miliarde de euro. Fondurile vor fi alocate pentru principalele obiective de infrastructură - șosele de mare viteză, drumuri naționale, feroviare, mobilitate urbană, transport multimodal, canale navigabile și portuare.
 • Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) - 5,775 miliarde euro, din care 3,861 miliarde euro fonduri structurale europene și 1,913 miliarde euro cofinanțare națională.
 • Programul Operațional Sănătate (POS) - 4,7 miliarde euro, reprezentând atât fonduri europene nerambursabile, fonduri structurale europene, cât și o contribuție națională de la bugetul de stat;
 • Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) - 3,663 miliarde euro. Măsurile prevăzute în POIDS urmăresc să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile din mediul rural, în principal, dar și din mediul urban, atât în ceea ce privește asigurarea accesului la servicii cât și prin implementarea unor măsuri care să sprijine în mod direct membrii grupurilor vulnerabile (vouchere, sprijin material, alimente).
 • Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) - 2,14 miliarde de euro, cu o contribuție națională de 30% și care va beneficia de mai multe axe prioritare, care vizează, în principal, stimularea accesului la finanțare al IMM pentru inovare prin digitalizare;
 • Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) - sprijină exclusiv activitățile care sunt direct legate de obiectivul specific de a permite regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic: 2,030 miliarde euro
 • Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) - 598,5 milioane euro. Obiectivul este de a asigura utilizarea şi administrarea eficientă şi eficace a fondurilor UE, sprijinind programarea, monitorizarea, controlul, auditul, evaluarea, comunicarea cu privire la priorităţile UE.
 • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) - 6.7 miliarde euro

Principalele propuneri legate de direcțiile de acțiune în exercițiul financiar 2021-2027 pentru FEADR vizează:

 • Investiții în exploatații agricole, pomicole, unități de procesare, servicii de bază în mediul rural și investiții non-agricole: 38%;
 • Sprijin pentru mediu și climă: 35%;
 • Sprijin pentru bunăstarea animalelor și instrumente de gestionare a riscurilor: 9%;
 • Instalarea tinerilor agricultori și înființarea de noi întreprinderi rurale: 8%;
 • Cooperare și inovare: 6%;
 • Schimb de cunoștințe și informare și asistență tehnică: 4%;

Citeste si:
Min. Agriculturii: Bugetul prevede o creștere de aproape 10% pe...
Ministrul Agriculturii:...

Sursa foto: Shutterstock


Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Agricultură »Setari Cookie-uri