Societatile comerciale pe actiuni isi pot majora capitalul social pana pe 1 iulie 2006, potrivit unei hotarari a Guvernului. Astfel, societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni sunt obligate sa-si majoreze capitalul social pana la echivalentul in lei a 25.000 euro. De la data expirarii termenului de 1 iulie 2006, Oficiul Registrului Comertului va solicita tribunalelor dizolvarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni, daca nu si-au majorat capitalul social.