Astfel, pentru sectorul de agricultura ecologica, beneficiarii trebuie sa fie inregistrati anual la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ca producatori in agricultura ecologica. De asemenea, trebuie sa aiba un contract cu un organism de inspectie si certificare.

Pentru beneficiarii din sectorul legume-fructe, sprijinul financiar se acorda pentru o suprafata de maximum 3 hectare, de pe care sunt recoltate unul sau mai multe produse, care apartin organizarii comune de piata in sectorul legume-fructe. Beneficiarii din acest sector pot solicita sprijin financiar fie numai pentru suprafetele de pe care recolteaza legume, fie numai de pe suprafetele de pe care recolteaza fructe.

Ajutorul pentru sectorul legume-fructe este de: 1.110 lei/hectar pentru persoanele fizice, membre ale asociatiilor sau organizatiilor profesionale, persoane fizice autorizate si persoane juridice; 2.960 lei/hectar pentru membrii grupurilor de producatori recunoscute in conformitate cu Ordonanta 27/2005, privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice si de 3.700 lei/hectar pentru membrii grupurilor de producatori recunoscute preliminar sau membrii organizatiilor de producatori recunoscute conform Ordinului 684/2007 si a regulamentelor si directivelor europene specifice.

Ajutorul pentru agricultura ecologica este reprezentat de sustinerea a 50% din contravaloarea taxei de inspectie si certificare, platita de producator organismului de inspectie si certificare cu care a incheiat contractul. Sprijinul maxim acordat este de 900 lei.

De asemenea, in acest sector, ajutorul guvernamental poate consta in 425 lei/hectar pentru culturi de teren arabil, pasuni si fanete permanente aflate in perioada de conversie. In acest caz, sprijinul se acorda pe o suprafata de maximum 20 hectare, pentru fiecare producator.

Citeste si:

Alte sume acordate pentru sprijinirea agriculturii ecologice sunt de 700 lei/hectar pentru culturi de vita de vie si livezi aflate in perioada de conversie, sprijin ce se acorda tot pe o suprafata de maximum 20 hectare, pentru fiecare producator si de 75 lei/ familia de albine, certificata in sistemul de agricultura ecologica, pana la maximum 50 familii de albine, pentru fiecare producator.

Cererile de sprijin financiar trebuie adresate Directiilor pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judetene si a Municipiului Bucuresti.

Sprijinul financiar va fi achitat incepand cu 1 ianuarie 2009, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si se acorda pentru fiecare beneficiar intr-o singura transa, iar solicitantii nu pot renunta la calitatea de beneficiari pe perioada derularii schemei de sprijin financiar.

Sprijinul financiar este acordat in conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr.1535/2007 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole.