Pe termen mediu si lung, aceasta situatie va afecta in ultima instanta insasi dezvoltarea sectorului public in Romania, deoarece se va afla in imposibilitatea de a prelua din sectorul privat experienta manageriala necesara in vederea gestionarii eficiente si coerente a resurselor publice.

Propunerea AmCham Romania consta in elaborarea unei politicii unitare adoptate la nivelul tuturor ministerelor implicate, pentru stimularea de proiecte PPP in sectoare precum sanatatea, infrastructura rutiera si sociala

Camera de Comert Americana in Romania promoveaza imbunatatirea cadrului legislativ si institutional de implementare a proiectelor de tip parteneriat public-privat.

“Apreciem initiativa guvernamentala de a ridica politica privind PPP la rang de unitate si de a infiinta o comisie formata din reprezentantii mai multor ministere in scopul extinderii parteneriatului public-privat ca solutie pentru atragerea de investitii noi”, se arata intr-un comunicat al AmCham Romania.

Ca raspuns la aceasta initiativa si in contextul preocuparilor constante privind gasirea de solutii noi pentru atragerea investitiilor straine in Romania, AmCham a inaintat autoritatilor responsabile recomandarile membrilor sai pentru perfectionarea cadrului de desfasurare a PPP pentru generarea de noi investitii majore pentru implementarea proiectelor de infrastructura.

Recomandarile au fost elaborate in luna februarie in cadrul unui grup de lucru specializat pe PPP, pe baza expertizei membrilor AmCham atat pe plan local cat si international/regional avand la baza bunele practici din alte state membre UE, in special cele din Marea Britanie, tara cu traditie in domeniul PPP.

Acestea vizeaza nevoia de perfectionare a cadrului existent, l
a nivel de legislatie primara, secundara si tertiara, corelata cu cresterea transparentei, a pregatirii profesionale si a experientei relevante a autoritatilor contractante. Revizuirea ghidului aplicantului, ca instrument esential in PPP, precum si stabilirea unor norme procedurale concrete, vor constitui cadrul adecvat pentru implementarea cu succes a unor asemenea proiecte, ce vor contribui semnificativ la dezvoltarea social-economica a Romaniei.