Fondul de garantare a pensiilor private va deveni functional din 2012

Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de camera decizionala si prin vot final, Legea privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de Garantare in sistemul de pensii private, care va incepe sa functioneze efectiv incepand cu prima parte a anului 2012.

Actul normativ, destinat consolidarii legislatiei primare in domeniu si pentru cresterea stabilitatii, sigurantei si increderii participantilor in acest sistem, va intra in vigoare dupa publicarea sa in Monitorul Oficial, iar Fondul va incepe sa functioneze efectiv incepand cu prima parte a anului 2012.

Scopul Fondului de Garantare (FdG) este de a garanta drepturile participantilor (faza de acumulare) si beneficiarilor (faza de plata) la fondurile de pensii private; astfel incat va compensa orice eventuale pierderi ale participantilor care contribuie la sistem, derivate din orice situatie de incapacitate de plata a administratorilor si furnizorilor de pensii private.

Fondul este administrat de un consiliu de administratie compus din trei membri: presedintele (desemnat de CSSPP, autoritatea de supraveghere a pietei), un membru desemnat de Ministerul Finantelor Publice si un membru desemnat de APAPR. Mandatul acestora este de 4 ani si poate fi reinnoit o singura data.

Consiliul de Administratie numeste prin decizie un director general, care se va ocupa de conducerea executiva si operativa a institutiei, alaturi de personalul de specialitate ce va fi angajat de Fond.

Administratorii de fonduri de pensii private, precum si viitorii furnizori de pensii private (in faza de plata) acopera prin contributii din fonduri proprii cheltuielile de functionare ale FdG. De asemenea, administratorii si furnizorii vor cotiza anual, din fonduri proprii, la FdG, pentru acumularea sumelor necesare indeplinirii scopului Fondului, valoarea contributiilor urmand sa fie stabilite prin metode de calcul actuarial, elaborate de FdG si supuse adoptarii CSSPP.

Resursele financiare ale FdG vor fi si ele investite, insa doar in instrumente ale pietei monetare (depozite, conturi curente), titluri de stat si alte instrumente cu grad scazut de risc.

Situatiile financiare anuale ale FdG, adoptate de Consiliul CSSPP, impreuna cu raportul anual de activitate si raportul auditorului financiar (extern) independent, vor fi facute publice in fiecare an.

Legea prevede obligatii suplimentare de raportare si transparenta atat pentru administratorii de fonduri de pensii, cat si pentru Fondul de Garantare.

Peste 5,62 milioane persoane participau la fondurile de pensii administrate privat obligatorii si facultative, in luna august 2011, mai mult cu aproximativ 6% comparativ cu august 2010.


Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Finanțe - Bănci »Setari Cookie-uri