Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat avizarea primei companii, respectiv Ernst & Young Assurance Service SRL, ca auditor financiar pe piata pensiilor private din Romania.

Potrivit prevederilor referitoare la auditorii financiari, acestia vor avea obligatia sa furnizeze, la solicitarea CSSPP, orice detalii, clarificari si explicatii privind situatiile financiare ale unui fond de pensii facultative, se mai afirma intr-un comunicat al CSSPP, remis NewsIn.

Orice element de natura sa afecteze buna functionare a activitatii unui fond privat de pensii va trebui adus la cunostinta CSSPP, aceasta fiind o obligatie a auditorilor financiari, prevazuta de legislatia in vigoare. Nerespectarea prevederilor impuse de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va putea duce la retragerea avizului acordat auditorilor financiari in cauza, se mai spune in comunicatul CSSPP.

"Procesul de autorizare/avizare a entitatilor de pe piata pensiilor facultative, inceput pe data de 30 octombrie 2006, este un proces continuu, cei interesati urmand sa depuna solicitarile la sediul CSSPP, potrivit documentatiei stabilite de Legea nr.204/2006 si normele de aplicare", se spune in finalul comunicatului CSSPP.

Potrivit normelor CSSPP, perioada de auditare a unui fond de pensii de catre aceeasi societate de audit este de maximum patru ani. Valoarea cotractului de prestari sevicii cu auditorul financiar nu poate depasi cuantumul a 10% din profitul brut al fondului de pensii facultative si/sau al administratorului acestuia. Este interzis auditorului financiar sa fie sot, ruda pana la gradul al treilea sau afin cu oricare dintre actionarii societatii de pensii, membrii ai consiliului de administratie sau conducatori al societatii de administrare a fondului de pensii.

In 2007, vor fi implementate in Romania noile componente ale sistemului de pensii administrate privat, respectiv pensiile facultative, potrivit Legii nr. 204/2006, care vor fi functionale din luna februarie si pensiile obligatorii, potrivit Legii nr. 411/2004 modificate, sistem care va fi functional din a doua jumatate a anului 2007. Companiile de pensii facultative si administratorii de fonduri de pensii facultative vor incepe colectarea de contributii de la participanti din luna februarie a anului 2007.

Ernst & Young este unul dintre liderii mondiali in domeniul auditului, asistentei fiscale, asistentei in tranzactii si managementului riscului. in Romania, compania a inregistrat, in 2005, o cifra de afaceri de 18 milioane euro, in crestere cu 80% fata de valoarea obtinuta in 2004, si un profit brut de 1,64 milioane euro.