Astfel, prin acest proiect ministerul urmareste introducerea sistemului de cooperare intre mai multe entitati publice locale, extinderea competentelor MFP in exercitarea auditului intern la entitatile publice centrale, care gestioneaza un buget anual de pana la 5 milioane lei, precum si crearea de comitete de audit intern la nivelul ordonatorilor principali de credite, care deruleaza in cursul unui exercitiu bugetar un buget mai mare de 2 miliarde lei.

De asemenea, ministerul vrea sa realizeze un sistem de atestare a auditorilor interni, "astfel incat incepand cu anul 2015 sa putem angaja in entitatile publice numai auditori interni care s-au dedicat acestei profesii", informeaza NewsIn.

Potrivit MFP, prin implementarea activitatii de cooperare la nivelul entitatilor publice locale se va asigura functia de audit intern intr-un numar mare de entitati publice, ceea ce va duce la imbunatatirea calitatii activitatii de colectare a veniturilor si de utilizare eficienta a acestora, cu costuri reduse.

Totodata, va creste transparenta in utilizarea banului public, in special in domeniul achizitiilor, iar din punct de vedere social se va realiza profesionalizarea auditorilor interni.

Masura nu este luata in calcul in bugetul din acest an, ci incepand cu 2011, iar pana in 2015 suma totala prevazuta pentru cheltuieli de personal din bugetele locale este de 5,76 milioane lei.

Potrivit calculelor MFP, pentru activitatea de cooperare in asigurarea functiei de audit intern, in cazul constituirii in primul an de implementare a 10 asociatii a cate 10 primarii, in medie cu 6 auditori interni fiecare, costurile totale ar fi de 2,16 milioane lei. Daca primaria asociata isi angajeaza cel putin un auditor, costurile ar fi de 3,6 milioane lei, pentru salarizarea a 100 de auditori. Astfel, rezulta o economie la bugetul local de circa 1,44 milioane lei.

Ministerul a adaugat ca proiectul este in concordanta cu Standardele internationale de audit intern si practica recunoscuta in domeniu.