Noul act normativ care detaliaza activitatea de control specifica CSSPP, a aparut din necesitatea completarii cadrului legislativ actual al sistemului de pensii private.

Conform noului act normativ adoptat, procedura de efectuare a controlului de catre CSSPP se aplica tuturor entitatilor care desfasoara activitati in sistemul de pensii private, respectiv administratorii de fonduri de pensii administrate privat si/sau fonduri de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si fondurile de pensii facultative, depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat si/sau fondurilor de pensii facultative, agentii de marketing, dar si societatile comerciale carora le-au fost externalizate activitati specifice sistemului de pensii private.

Pentru toate acestea, reglementate si supravegheate de CSSPP, noua norma detaliaza in mod transparent tipurile de controale ce se pot efectua, modalitatile de efectuare a controalelor, obligatiile ce revin atat entitatilor dar si persoanelor imputernicite sa efectueze controlul, cu ocazia efectuarii controlului precum si sanctiunile aplicate in cazul nerespectarii prevederilor actului normativ.

Controalele in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei norme se vor continua potrivit acesteia, actele intocmite anterior ramanand valabile.

Norma privind procedura de efectuare a controlului entitatilor care desfasoara activitati in sistemul de pensii private elaborata in aplicarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare va fi transmisa spre publicare in Monitorul Oficial si va fi disponibila si pe site-ul CSSPP.

Toate celelalte acte individuale ale CSSPP adoptate in sedinta din 17 martie a.c. vor fi publicate si detaliate in Buletinul Lunar al CSSPP, din 15 aprilie a.c.