1. Care sunt modalitatile prin care un creditor poate urmari executarea intr-un alt stat comunitar?

In cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, exista doua modalitati alternative de executare a unei hotarari judecatoresti, tranzactii judiciare sau a unui act autentic: (a) obtinerea titlului executoriu european conform Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, privind crearea unui titlu executoriu european pentru creantele necontestate, (b) obtinerea declaratiei de executare in statul membru in care se urmareste executarea, in temeiul procedurii de exequatur, prevazute de Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind competenta judiciara, recunoasterea şi executarea deciziilor in materie civila si comerciala.

Titlul executoriu european permite creditorului sa obtina o executare rapida si eficienta, fara a implica instantele din statul membru de executare in formalitati complicate si costisitoare legate de procedura de recunoastere si executare a hotararilor straine. Pe de alta parte, titlul executoriu european poate fi obtinut si pentru actele autentice, tranzactiile judiciare, dar numai pentru creante necontestate, in anumite conditii.

2. Care sunt actele ce pot fi certificate ca titlu executoriu european?

Un titlu executoriu european poate fi solicitat cu privire la o hotarare judecatoreasca, o tranzactie judiciara sau un act autentic, care, in sensul regulamentului european aplicabil, au urmatoarele intelesuri: (a) “Hotarare judecatoreasca" inseamna orice hotarare pronuntata de o instanta judecatoreasca dintr-un stat membru, oricare ar fi denumirea care i se da („ decizie”, „sentinta”, „ordonanta”, „hotarare executorie”). De asemenea, stabilirea de catre grefier, dupa caz, a sumei reprezentand cheltuieli de judecata este asimilata hotararii judecatoresti; (b) "Tranzactia judiciara" privind o creanta necontestata este cea aprobata de catre o instanta judecatoreasca sau incheiata in fata unei instante in cursul unei proceduri judiciare in statul membru de origine; (c) "Act autentic" reprezinta: (i) un act intocmit sau inregistrat in mod formal ca act autentic si a carui autenticitate se refera la semnatura si continutul actului sau (ii) o conventie in materie de obligatii de intretinere incheiata cu autoritatile administrative sau autentificata de acestea.

3. Care este domeniul de aplicare al titlului executoriu european?

Titlul executoariu european poate fi obtinut si pus in executare in orice stat membru al Uniunii Europene, cu exceptia Danemarcei.
Hotararea judecatoreasca, tranzactia judiciara sau actul autentic care urmeaza sa fie certificate ca titlu executoriu european trebuie sa se refere la o creanta pecuniara necontestata in materie civila sau comerciala.

Un titlu executoriu european nu poate fi obtinut in situatii referitoare la: (a) aspecte fiscale, vamale sau administrative sau raspunderea statului pentru acte sau omisiuni comise in exercitarea autoritatii publice, (b) starea sau capacitatea persoanelor fizice, regimuri matrimoniale, testamente şi succesiuni; (c) faliment, concordate sau alte proceduri similare; (d) securitate sociala; (e) arbitraj.

4. Ce inseamna creanta pecuniara necontestata?

Creanta ce face obiectul titlului executoriu trebuie sa aiba ca obiect o suma de bani care a devenit exigibila sau a carei data scadenta a fost indicata in hotarare, in tranzactia judiciara sau in actul autentic.

O creanta este considerata necontestata daca debitorul: (a) a recunoscut-o in mod expres intr-un act autentic, (b) a acceptat-o printr-o tranzactie aprobata de o instanta judecatoreasca; (c) nu i s-a opus niciodata, in conformitate cu normele de procedura ale statului membru de origine, in cursul procedurii judiciare; (d) nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat in cadrul unei şedinte de judecata privind aceasta creanta, cu conditia ca atitudinea sa sa fie asimilabila unei recunoaşteri tacite a creantei sau a faptelor invocate de creditor in temeiul legislatiei statului membru de origine.

5. In fata carei autoritati se solicita titlul executoriu european?

Citeste si:

In cazul hotararii judecatoresti, titlul executoriu european se solicita instantei investite cu solutionarea fondului dreptului.
Pentru titlurile executorii reprezentate de acte autentice, cererea de eliberare a certificatului se adreseaza autoritatii competente care a emis actul autentic. In unele state membre, autoritatea competenta care elibereaza certificatul este notarul care a intocmit actul sau o organizatie reprezentativa (Franta, Germania, Grecia, Italia, Austria, Belgia, Lituania, Spania). In alte state membre, autoritatea competenta este instanta (Olanda, Polonia, Slovacia, Ungaria, Republica Ceha).

In cazul tranzactiei judiciare, cererea pentru eliberarea titlului executoriu european se adreseaza instantei care a aprobat tranzactia judiciara sau in fata careia s-a incheiat aceasta.


6. Ce poate face creditorul in cazul in care cererea de eliberare a titlului executoriu european este respinsa?

In cazul in care autoritatea competenta respinge cererea creditorului, acesta are posibilitatea sa conteste refuzul, doar daca exista acest remediu conform dreptului intern.

In cazul hotararilor judecatoresti, daca cerificatul este refuzat datorita lipsei unei comunicari corespunzatoare a actului de sesizare al instantei, reclamantul poate depune o noua cerere de obtinere a titlului executoriu european la instanta care a pronuntat hotararea, aratand ca: (a) hotararea a fost comunicata debitorului in conditii legale; (b) debitorul nu a exercitat calea de atac impotriva hotararii desi a avut aceasta posibilitate, el fiind informat in mod corespunzator cu privire la conditiile exercitarii caii de atac.

7. Ce poate face debitorul in cazul in care se elibereaza titlul executoriu european?

In principiu, eliberarea unui certificat de titlu executoriu european nu este supusa niciunei cai de atac.

Cu toate acestea, in statul in care s-a pronuntat hotararea, debitorul are urmatoarele posibilitati: (a) sa ceara rectificarea certificatului, in cazul in care exista neconcordanta intre certificatul de titlu executoriu european si actul supus certificarii, ca urmare a unei erori materiale, (b) sa solicite retragerea certificatului, in cazul in care acesta a fost eliberat in mod neintemeiat, (c) in cazul hotararilor judecatoresti, sa solicite revizuirea hotararii, pe motivul neindeplinirii corespunzatoare a actelor procedurale, care au determinat imposibilitatea pregatirii apararii. De asemenea, revizuirea hotararii poate fi ceruta daca debitorul a fost impiedicat sa conteste creanta din motive de forta majora sau ca urmare a unor circumstante extraordinare, fara sa aiba vreo vina in acest sens.

Daca actul certificat ca titlu executoriu european a incetat sa fie executoriu, ca efect al admiterii caii de atac exercitate de debitor, ori s-a suspendat sau a fost limitat caracterul sau executoriu, se elibereaza un certificat care precizeaza suspendarea sau limitarea fortei executorii, in urma unei cereri adresate de catre debitor.

In statul membru de executare, in situatia executarii unei hotarari judecatoresti, debitorul are posibilitatea de a depune o cerere de refuz a executarii hotararii, in cazul in care hotararea judecatoreasca certificata drept titlu executoriu european este incompatibila cu o hotarare pronuntata anterior intre aceleasi parti, avand aceeasi cauza, hotararea anterioara fiind pronuntata in statul membru de executare sau a intrunit conditiile recunoasterii sale in statul membru de executare. Totodata, debitorul trebuie sa arate ca incompatibilitatea hotararilor nu a fost si nu ar fi putut fi invocata in statul membru de origine.

Debitorul poate solicita suspendarea sau limitarea executarii hotararii, in cazul in care acesta a solicitat: (a) rectificarea sau retragerea certificatului de titlu executoriu european sau (b) contestarea actului certificat ca titlu executoriu european. In aceste cazuri, instanta judecatoreasca din statul membru de executare poate sa limiteze procedura de executare la masuri asiguratorii sau sa conditioneze executarea de constituire a unei garantii pe care aceasta o stabileste. In cazuri exceptionale, instanta de executare poate sa suspende procedura de executare.

Articol scris de Dana Busini, Senior Associate, Tuca Zbarcea & Asociatii