Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a autorizat marti inregistrarea instrumentului derivat BET-FI Index Futures, care a fost construit pe activul suport al indicelui BET-FI al celor cinci societati financiare listate.

Noul instrument financiar va fi tranzactionat pe piata reglementata la termen administrata de catre BVB (Piata Derivatelor). Casa de Compensare Bucuresti a desemnat ca banci de decontare Banca Comerciala Romana, BRD Socgen si Banca Transilvania.

Contractele au scadente trimestriale, iar data scadentei este a treia zi de vineri din luna scadentei. Multiplicatorul contractului este de 0,05 lei (pentru stabilirea valorii contractului, se va inmulti cotatia indicelui BET-FI cu 0,05 n.r.). Bursa de Valori Bucuresti nu percepe tarife pentru tranzactionarea contractelor la termen. In schimb, Cara de Compensare Bucuresti va percepe un tarif de 0,35 lei pe contract.

Conform reglementarilor in vigoare, instrumentele financiare derivate ce se tranzactioneaza pe o piata reglementata administrata de un operator de piata trebuie sa fie inregistrate la CNVM, dovada realizandu-se in baza certificatului de inregistrare eliberat de autoritatea pietei de capital, se arata in comunicat.

Citeste si:

Bursa de Valori Bucuresti a depus solicitarea pentru autorizarea acestui instrument la inceputul lunii septembrie.

Bursa de Valori Bucuresti a inceput tranzactionarea contractul la termen (futures) pe indicele BET, care are ca activ suport indicele BET, in sedinta din 14 septembrie.

Bursa de Valori Bucuresti a modificat din data de 22 august ponderile si structura indicelui BET si ale indicelui BET-FI. Modificarile si completarile aduse urmaresc sa creasca relevanta indicilor BVB si sa transforme indicii BET si BET-FI in principale active suport pentru piata instrumentelor financiare derivate din Romania si pentru crearea de produse financiare structurate.