Este vorba de asocierea S.C. TBWA Bucuresti SRL – S.C. GFK Romania SRL, asocierea Saffron Brand Consultants SA – Brandient Consult SRL – Acacia Avenue Limited si asocierea THR, Asesores en Turismo, Hoteleria y Recreacion SA – Taylor Nelson Sofres SA.

"Prima etapa de selectie a fost eliminatorie si a vizat verificarea conformitatii documentelor depuse, evaluarea capacitatii financiar - economice a companiilor si a celei tehnico - profesionale a consultantilor inscrisi in competitie", se arata in comunicatul ministerului, citat de NewsIn.

Potrivit ministerului condus de Elena Udrea, din cei 13 ofertanti inscrisi initial in competitie, unul a fost descalificat deoarece nu a prezentat toate documentele solicitate in caietul de sarcini. Alti patru candidati nu au putut face dovada existentei in portofoliu a unui proiect similar (de brand national sau de turism national).

In urma evaluarii tehnico - profesionale a echipelor de realizare a proiectului, din cele opt companii care indeplineau cerintele din caietul de sarcini doar trei au obtinut peste 70 de puncte, calificandu-se astfel in a doua etapa a selectiei pentru atribuirea contractului de realizare a brandului de turism al Romaniei.

In aceasta etapa, castigatoare va fi desemnata oferta cu pretul cel mai mic.

Comisia de evaluare a Ministerului Turismului a beneficiat, pe parcursul derularii procedurii legale, de rapoartele de specialitate ale reprezentantilor consultantilor International Advertising Association (IAA), Uniunea Agentiilor Publicitare din Romania (UAPR) si Asociatia Romana a Profesionistilor in Relatii Publice (ARRP).

In vederea realizarii brandului de turism al Romaniei, Ministerul Turismului va contracta un pachet de servicii constand in: elaborarea de studii pentru stabilirea imaginii curente a tarii noastre pe pietele sursa de turism; determinarea avantajelor competitive ale Romaniei comparativ cu alte destinatii; identificarea celei mai bune pozitionari a Romaniei ca destinatie turistica; conceptualizare, creatie si design; linii directoare pentru implementare si pentru strategia de comunicare.

Romania are alocat prin Programul Operational Regional (POR) doua milioane de euro pentru realizarea brandului turistic.