Ministerul Economiei va primi 269 de milioane de actiuni noi in contul terenurilor pe care le detine la Petrom. In loc sa incaseze 8 milioane de dolari, statul s-a trezit cu niste hirtii.

Petrom a anuntat ieri Bursa de Valori Bucuresti (BVB) ca “in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22 noiembrie 2005 Consiliul de Administratie va propune majorarea capitalului social al societatii prin emiterea de noi actiuni nominative ordinare. In cadrul aceleiasi sedinte se intentioneaza supunerea spre aprobare a tranzactionarii drepturilor de preferinta la Bursa de Valori Bucuresti, urmind ca AGA sa adopte o hotarire in acest sens”.

Majorarea capitalului social la Petrom se va face prin emiterea unui numar de 660 de milioane actiuni noi, din care 269 de milioane sint emise in favoarea statului roman. Ministerul Economiei si Comertului primeste aceste actiuni ca umare a terenurilor pe care le avea la Petrom, terenuri care intra in capitalul social fara ca statul sa primeasca bani. Pentru a-si mentine procentul de 51% din capitalul social, OMV va trebui sa vina cu bani, cumparind actiuni ordinare. In fapt, OMV cistiga din aceasta afacere de doua ori. Adica Petrom devine proprietarul terenurilor pe care se afla bazele sale fara a plati vreun ban statului roman, iar pe de alta parte, banii care vin de la OMV la Petrom, ca urmare a majorarii de capital, sint in fapt tot la dispozitia OMV care controleaza aceasta companie. Ceilalti actionari minoritari la Petrom vor putea subscrie in functie de cota de actiuni pe care o detin sau, in caz contrar, isi vor putea vinde drepturile de preferinta pe piata de capital.