Astfel, in acest an, prin derogare de la Legea privind finantele publice, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului,vor fi fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, potrivit Mediafax.

Ministerul va repartiza sumele pe ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pentru plata arieratelor, precum si pentru finantarea unor cheltuieli urgente, in vederea derularii in bune conditii a activitatilor specifice sezonului rece.

Tot in acest an si tot prin derogare de la Legea privind finantele publice, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, vor fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si pentru finantarea unor cheltuieli aferente obligatiilor de plata restante care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.

Citeste si:

"Este necesara adoptarea unor masuri in ce priveste utilizarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013 in conditiile in care exista riscul ca unele institutii ale administratiei publice sa nu poata onora obligatiile de plata restante, inclusiv cheltuieli de natura salariala, din bugetul aprobat, fapt ce poate genera inregistrarea de arierate la finele anului 2013. De asemenea, potrivit prognozei meteorologice va exista un proces de transfer al maselor de aer arctic in Europa, rezultand geruri anormale pentru perioada urmatoare, ceea ce va determina cresterea consumului prognozat de energie electrica si termica pe perioada sezonului rece. In aceste conditii exista riscul ca autoritatile locale sa nu poata asigura stocurile necesare furnizarii in conditii optime a agentului termic pentru populatie pentru perioada friguroasa in anul 2013", este justificarea Guvernului.

Legea finantelor publice locale stabileste ca Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se repartizeaza unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, pe baza de hotarari ale Guvernului, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in timpul exercitiului bugetar.