Ministerul Muncii propune crearea unui sistem de pensii ocupationale la care pot participa angajatii unuia sau ai mai multor angajatori

Un nou proiect de Lege care vizeaza crearea unui sistem de pensii ocupationale se afla in prezent in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Acesta ar transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 decembrie 2016 referitor la activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale (IORP) cu termen de implementare 13 ianuarie 2019, conform Expunerii de Motive. Proiectul de Lege cu privire la sistemul de pensii ocupationale se va afla in dezbatere publica pana 7 ianuarie anul curent.

"Prin elaborarea cadrului legislativ pentru organizarea si functionarea fondurilor de pensii ocupationale se creeaza premisele pentru obtinerea unei pensii ocupationale, suplimentara, distincta si in completarea tipurilor de pensii acordate in cadrul sistemelor de pensii din Romania. Prin prezentul proiect de lege se stabilesc elementele necesare infiintarii schemelor de pensii ocupationale si ale fondurilor de pensii ocupationale, inclusiv aspectele legate de administrarea acestora. Componenta de pensii ocupationale este prevazut a fi facultativa", se mai arata in Expunerea de motive.

Astfel, potrivit proiectului de lege, initiativa constituirii unui fond de pensii ocupationale apartine exclusiv unui administrator autorizat in timp ce, schema de pensii este stabilita de catre fiecare angajator care doreste si are capacitatea financiara sa ofere angajatilor sai astfel de beneficii.

La un fond de pensii ocupationale pot participa angajatii unuia sau ai mai multor angajatori. "Toate informatiile privind schema de pensii ocupationale sunt furnizate de catre angajator iar toate informatiile privind prospectul sunt furnizate de catre administrator. Angajatorul reprezinta participantii la fond de pensii ocupationale in relatia cu administratorul, negociaza si semneaza contractul de administrare cu un administrator autorizat de Autoritate. Administratorul reprezinta fondul in raporturile cu tertii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti".

De asemenea, "administratorul este obligat sa informeze angajatorul despre activitatea desfasurata. In cazul in care un angajator decide sa stabileasca o schema de pensii ocupationale, acesta are obligatia sa ofere schema tuturor angajatilor sai si sa vireze contributii. Angajatul poate participa, daca doreste, conform schemei. Angajatorul poate stabili cuantumuri diferentiate de contributie proprie pentru angajatii sai pe criterii de vechime, functie sau drepturi salariale".

Citeste si:
Cum vrea Turcan să încurajeze părinții să scurteze concediul...
Cum vrea Raluca Turcan să...

Insa, "incheierea unor relatii contractuale intre o persoana si un angajator nu poate fi conditionata de obligarea persoanei respective de a contribui in nume propriu la un fond de pensii ocupationale. Participantul la un fond de pensii ocupationale poate fi orice persoana care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si care indeplineste conditiile prevazute in schema/prospectul fondului de pensii ocupatiopnale".

Contributiile angajatorului si ale angajatului se datoreaza, se colecteaza si se vireaza de catre angajator pe baza numelui, prenumelui si a codului numeric personal al participantului. Contributiile persoanelor care obtin venituri din activitati independente sunt virate direct de catre acestea pe baza numelui, prenumelui si a codului numeric personal al participantului.

In Expunerea de motive se arata, de asemenea, ca angajatorul nu va putea "face retineri pentru contributiile angajatilor la un fond de pensii ocupationale fara acordul scris al angajatului, consemnat in actul individual de aderare la fond sau, ulterior, intr-o notificare transmisa administratorului si angajatorului. Prevederile aplicabile deductibilitatii sumelor reprezentand contributiile angajatorului si ale angajatului, precum si plata beneficiilor se supun prevederilor Legii nr. 227/2015- Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare".

Resursele financiare ale fondului de pensii ocupationale vor fi constituite, conform proiectului, din contributiile convertite in unitati de fond, drepturile cuvenite mostenitorilor, la care acestia au renuntat sau care nu au fost revendicate in termen de 15 ani de la data decesului participantului, sumele reprezentand plati ale administratorului / angajatorului din resurse proprii conform obligatiilor asumate de administrator prin prospect sau de catre angajator prin schema de pensii ocupationale, precum si din sumele provenite din investirea veniturilor mentionate mai sus.

Citeste si:
Cum ar putea fi redusa "povara" pensiilor speciale
Cum ar putea fi redusa...

Cheltuielile suportate de fond si legate de administrare vor fi: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioanele de tranzactionare, comisioanele bancare si onorariul pentru auditul situatiilor financiare ale fondului.

"Prin crearea mecanismelor de evidenta pe conturi individuale, participantul poate sa-si transfere valoarea activului personal de la un fond/fonduri la un alt fond de pensii ocupationale sau facultative, fara penalitati. De asemenea, participantul poate sa-si pastreze calitatea de participant la toate fondurile, urmand a le cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie. Prezentul proiect de lege urmareste garantarea unui nivel suplimentar de securitate pentru viitorii pensionari, prin impunerea unor reguli de supraveghere, precum si de gestionare eficienta a sistemului de pensii ocupationale".

Administratorul va avea obligatii de raportare catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), precum si obligatii de informare catre participanti si angajatori. "Totodata, se creeaza premisele pentru asigurarea unei surse suplimentare de venit din pensii si se doreste stimularea si cultivarea spiritului de economisire pentru batranete al fiecarui cetatean", potrivit Expunerii de motive.

Introducerea unei noi componente de pensie privata aduce beneficii la realizarea pe termen lung a obiectivului sustenabilitatii financiare a sistemului public de pensii prin scaderea presiunii exercitate asupra acestuia. De asemenea, se asigura un aport de capital pe piata interna, prin investirea in economia reala, cu efecte pozitive asupra cresterii economice.

Atributiile si prerogativele legate de reglementarea, autorizarea, supravegherea si controlul activitatii entitatilor care fac obiectul acestui proiect cad in sarcina Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.), care va avea ca obiectiv protejarea intereselor participantilor si beneficiarilor la fondurile de pensii ocupationale.

Citeste si:
Peste 48 de mii de copii se află în sistemul de protecție socială
Peste 48 de mii de copii se...

Despre autor
Marius Alexandru Stanciu
Absolvent al Facultatii de Economie din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti si al unui program de Master, cu specializarea Economie Europeana, sustinut in aceeasi institutie, Marius Alexandru Stanciu dispune de o experienta jurnalistica de peste 12 ani, dobandita in cadrul redactiei Wall-Street.ro si acopera din punct de vedere editorial evenimente si interviuri din piata imobiliara, piata asigurarilor si pensii private.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Finanțe - Bănci »Setari Cookie-uri