Procesul de aderare continua in sistemul pensiilor private obligatorii (pilon II) a demarat vineri, odata cu publicarea in Monitorul Oficial a modificarilor si completarilor aduse normei privind aderarea si evidenta participantilor la pilonul II, a anuntat arbitrul pensiilor private.

Aderarea continua este procesul prin care persoanele eligibile devin participanti la un fond de pensii obligatorii prin semnarea unui act individual de aderare sau prin repartizarea aleatorie de catre Casa Nationala de Pensii (CNPAS), potrivit unui comunicat al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Persoanele de pana la 35 de ani la data luarii in evidentade catre CNPAS in sistemul asigurarilor sociale, in baza declaratiei la sistemul public de pensii, precum si persoanele care nu a implinit varsta de 45 de ani la data semnarii actului individual de aderare si care sunt asigurate la sistemul public de pensii, sunt eligibile pentru sistemul pilonului II de pensii private.

Lunar, administratorii trebuie sa trimitaun raport catre CNPAS si catre CSSPP, la data de 20 a fiecarei luni, pentru luna precedenta. Raportul lunar contine atat date de identificare ale persoanei care a semnat un act de aderare, cat si informatii despre fondul de pensii pentru care acea persoanaa aderat in sistemul de pensii obligatorii, se arata in comunicat.

Pe baza raportului lunar transmis de catre administratori, CNPAS verifica daca persoana este inscrisa in Registrul Participantilor si dacafigureazacu un singur act de aderare. Daca aceste conditii sunt indeplinite, persoana este validata in Registrul Participantilor.

Persoana este invalidata in cazul in care a semnat mai multe acte de aderare sau daca nu este inregistrata in evidentele CNPAS. Aderarea continuaare loc ulterior perioadei de aderare initialala fondurile de pensii de pe pilonul II, se mai spune in comunicat.

Persoanele eligibile care nu au implinit 35 de ani sunt obligate sa adere la pilonul II in termen de patru luni

Potrivit prevederilor privind aderarea continua, persoanele eligibile pare nu au implinit varsta de 35 de ani sunt obligate saadere la un fond de pensii private obligatorii in termen de patru luni de la data la care devin eligibile.

Persoanele eligibile, cu varsta cuprinsaintre 35 si 45 de ani, pot saadere in orice moment la un fond de pensii de pe pilonul II.

De asemenea, persoanele obligate sa adere la un fond de pensii, dar care nu au semnat nici un act individual de aderare la un fond de pensii de pe pilonul II, vor intra in procedura de repartizare aleatorie alaturi de cei care au semnat mai multe acte individuale de aderare, potrivit datelor CSSPP.

Procedura lunarade repartizare aleatorie va fi finalizatade catre Casa Nationala de Pensii (CNPAS) panacel tarziu in data de 20 a fiecarei luni.

In data de 10 a fiecarei luni CNPAS incepe procedura de repartizare aleatorie

CNPAS incepe procedura de repartizare aleatorie in data de 10 a fiecarei luni, prin identificarea persoanelor eligibile care sunt obligate saadere la un fond de pensii ori au semnat mai multe acte de aderare, potrivit comunicatului.

In termen de trei zile lucratoare de la demararea procedurii de repartizare aleatorie, CNPAS va transmite Comisiei un proces verbal continand numarul persoanelor care vor face obiectul procedurii de repartizare aleatorie.

La finalizarea procesului de repartizare aleatorie, CNPAS valideaza persoanele pentru fiecare fond de pensii administrat privat in parte si actualizeazainformatiile in Registrul participantilor, se mai spune in comunicat.

In termen de cinci zile lucratoare de la inregistrarea in Registrul participantilor a persoanelor repartizate aleatoriu, CNPAS notificafiecarui administrator in parte lista cu datele de identificare, datele de contact ale persoanelor repartizate aleatoriu si validate la fondul de pensii administrat de catre acesta.

De asemenea, in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii notificarii, administratorul caruia i-au fost repartizati aleatoriu participanti de catre CNPAS are obligatia de a le notifica acestora denumirea fondului de pensii administrat privat si administratorul acestuia, potrivit datelor CSSPP.

Repartizare aleatorie se va face proportional cu cota de piata a fondurilor de pensii obligatorii
Casa Nationala de Pensii repartizeaza persoanele eligibile proportional cu cota de piata detinuta de fiecare fond de pensii obligatorii, potrivit normei CSSPP.

Actele individuale de aderare la un fond de pensii administrat privat, semnate intre 18 ianuarie 2008 si data intrarii in vigoare a prezentei norme, vor fi transmise catre CNPAS in cadrul primului raport lunar, se mai spune in comunicat.

Transferul la un alt fond de pensii de pe pilonul II se poate solicita doar dupaplata primei contributii la fondul la care o persoanaa aderat sau la care a fost repartizat aleatoriu de catre CNPAS.


Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Finante - Banci »Citeste si
Setari Cookie-uri