Proiectul normei privind investitiile fondurilor de pensii facultative si organizarea activitatii de investire a fost aprobat pentru lansare spre dezbatere publica de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Proiectul de norma stabileste, printre altele, regulile de investire a activelor fondurilor de pe pilonul III si contine prevederi cu privire la atributiile si obligatiile administratorului referitoare la activitatea de investire, se arata in comunicat.

Actul normativ mai prevede reguli de gestionare a riscului si procedura de incadrare in grade de risc a fondurilor de pensii.

De asemenea, contine reguli cu privire la investitiile complexe cum ar fi cele in contracte forward, instrumente derivate, contracte futures, options, swap si alte instrumente structurate.

Prin elaborarea acestei norme, CSSPP vrea sa puna accent pe crearea unui cadru sigur si eficient in administrarea activelor participantilor la fondurile de pensii facultative.

Administratorii vor investi activele fondurilor de pensii facultative numai cu respectarea politicii investitionale autorizate de catre CSSPP si a legislatiei in domeniu.

Citeste si:

Administratorul unui fond de pensii facultative nu va putea externaliza activitatile de administrare si investire a activelor, prin transferul atributiilor pe baza de contract sau incredintarea executarii anumitor obligatii catre un alt administrator sau catre o societate comerciala, conform normei.

In scopul protejarii investitiilor, proiectul de norma instituie ca regula utilizarea, de catre administrator, a unui sistem de administrare a riscului, care sa ii permita monitorizarea si cuantificarea, in orice moment, a riscului asociat pozitiilor si influenta acestora la profilul de risc general al portofoliului.

De mentionat faptul ca, unui fond de pensii facultative i se va asocia un grad de risc (scazut, mediu sau ridicat), pe baza unui punctaj.

Proiectul de norma detaliaza, totodata, plasamentele pe care le pot efectua fondurile de pensii facultative, in baza legislatiei in domeniu si a structurii de portofoliu autorizate de catre CSSPP si introduce sublimite in ceea ce priveste investitiile efectuate.

Investirea in instrumente financiare derivate va fi permisa doar pentru acoperirea riscului valutar si a riscului de dobanda, se mai spune in comunicat.

Administratorul fondului de pensii va notifica, in prealabil, CSSPP cu privire la investitiile in instrumente financiare derivate pe care intentioneaza sa le faca, iar notificarea va fi insotita de analiza fiecarui instrument financiar in care se va investi, inclusiv calculele de evaluare a riscului.