Astfel, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor a hotarat aprobarea cererii societatii comerciale Guild – Broker de Asigurare de retragere a autorizatiei de functionare. Decizia nr.1026/2010 privind retragerea autorizației de funcționare a Guild – Broker de Asigurare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.11/05.01.2011.

De asemenea, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor a hotarat sanctionarea societatii comerciale Allied Team Broker de Asigurare-Reasigurare cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii. Decizia nr.1028/2010 privind interzicerea temporara a exercitarii activitatii a Allied Team Broker de Asigurare-Reasigurare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.11/05.01.2011.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) este singura autoritate imputernicita prin lege cu atributii de autorizare, supraveghere prudentiala si control a activitatii de asigurare in Romania, precum si cu atributii de emitere a normelor de aplicare a legii. CSA este membru cu drepturi depline al EIOPA - Autoritatea Europeana de Asigurari si Pensii Ocupationale, EIOPC – Comitetul European pentru Asigurari si Pensii Ocupationale si IAIS - Asociatia Internationala a Supraveghetorilor in Asigurari.