Decizia de rascumparare a unui numar de maxim 4,5 milioane de actiuni de pe piata de capital a fost aprobata, cu majoritate de voturi, de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Teraplast din 21 ianuarie 2010.

Titlurile redobandite vor fi ulterior vandute directorilor executivi ai companiei, pe baza unor criterii stabilite de catre Consiliul de Administratie.

Actionarii Teraplast au mai hotarat, in cadrul AGEA din 21 ianuarie 2010, ca pretul maxim de achizitie al actiunilor sa fie de 0,72 lei/actiune, iar titlurile redobandite sa fie platite din rezervele societatii, altele decat cele legale.

Perioada de rascumparare va fi de maxim 18 luni de la momentul publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei.

Compania Teraplast a mai derulat pe parcursul anului 2009 un proces de rascumparare a unui numar de 4,5 milioane de actiuni proprii de pe piata de capital. Valoarea totala bruta achitata de catre companie pentru achizitionarea celor 4.500.000 actiuni a fost de 1.695.988 lei, ceea ce corespunde unui pret brut pe actiune de 0,3769 lei. Actiunile rascumparate din piata vor fi vandute directorilor companiei la pretul mediu de achizitie.

Decizia de rascumparare a acestui pachet de actiuni de pe piata de capital a fost aprobata, cu majoritate de voturi, de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Teraplast, care a avut loc in 11 decembrie 2008, iar pretul maxim de achititie stabilit de actionarii Teraplast a fost de 0,89 lei/actiune.

Anul trecut, TRP a raportat un profit net preliminar de 11,42 milioane lei (2,7 mil. euro), cu 41% mai mic decat cel obtinut in 2008.

Compania Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul TRP, iar din aprilie 2009 compania a fost inclusa in componenta indicelui BET-XT.