Majorarea se va realiza in doua etape: tranzactionarea drepturilor de preferinta si perioada de subscriere. Fiecare doua drepturi de preferinta detinute la expirarea perioadei de tranzactionare a acestor vor da posibilitatea actionarilor de a subscrie un titlu nou.

Totodata, in cadrul adunarii generale s-a aprobat modificarea Regulamentului nr. 6 privind piata reglementata si Regulamentului nr. 7 privind sistemul alternativ de tranzactionare.

In urma revocarii administratorului Sorin Malutan a fost ales Anton Ionescu, presedintele Broker Cluj.

De asemenea, actionarii au aprobat unor tarife si comisioane pentru tranzactionarea unor instrumesnte financiare derivate.