Legislatia prevede obligativitatea, pentru noul proprietar, de a mentine destinatia acestor imobile pe o perioada cuprinsa intre 1 si 5 ani, timp in care proprietarul primeste o chirie.

Potrivit hotararii de Guvern, pentru imobilele ocupate de unitati si institutii de invatamant din sistemul de stat, de unitatile sanitare si de asistenta medico-sociala din sistemul public, precum si de institutii publice si institutii culturale, cuantumul chiriilor se stabileste in functie de rangul localitatii si marimea suprafetei, informeaza NewsIn. Aceleasi valori se aplica si in cazul imobilelor afectate unor activitati de interes public din invatamant sau sanatate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

Totodata, actul normativ prevede posibilitatea restrangerii suprafetei destinata desfasurarii activitatii de utilitate publica, daca aceasta nu este necesara in intregime scopului stabilit de legiuitor, chiria recalculandu-se in mod corespunzator.

Astfel, chiria pentru un imobil aflat intr-o localitate de rang zero, cu o suprafata mai mica de 300 mp, noii proprietari vor primi aproximativ 10 lei/mp, in timp ce pentru cladirile care au o suprafata mai mare de 3.000 mp cuantumul chiriei va fi cuprins intre trei si cinci lei. Pentru imobilele din localitatile de rang V chiriile vor fi cuprinse intre 0,6 si patru lei pe luna.

Prin Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea in fata Parlamentului, a fost instituit principiul restituirii in natura a tuturor imobilelor aflate la dispozitia statului. Astfel, s-a stabilit ca se vor restitui inclusiv imobilele afectate unor activitati de interes public.